امور ارث

موانع ارث
علاوه بر طبقه بندی ورثه، موانعی نیز وجود دارد که در صورت وجود، ورثه را از ارث محروم می کند. این موانع به شرح زیر هستند: قتل: در صورتی که فردی موروث خود را به عمد به قتل رسانده باشد، سهمی از ارث نمی برد. کفر: در صورت اختلاف مذاهب متوفی و ورثه، ارثی تعلق نمی پذیرد و انتقال ترکه به بیت المال انجام خواهد پذیرفت. لعان: دو قسم لعان وجود دارد. اولی لعان زن و شوهر است که باعث ایجاد حرمت ابدی شده و حق رجوع ندارد. دومی لعان اولاد و والد یا نفی ولد است که با رجوع، رابطه توارث یک سویه قابل برقراری است.
طبقات ارث
طبقه اول) والدین و فرزندان و فرزندان فرزندان طبقه دوم) اجداد و خواهر و برادر و فرزندان آنها طبقه سوم) خواهران و برادران والدین و اولاد آنها در صورت فقدان تمام افراد مشمول طبقات بالا، امور مربوط به ترکه متوفی به دادگاه ارجاع داده می شود. نکته قابل توجه در طبقات ارث این است که در صورت زنده بودن طبقه اول، طبقه دوم از ارث محروم می شود. همچنین در صورت زنده بودن طبقه دوم، افراد طبقه سوم سهمی از ارث نمی برند.
مفهوم ورثه
ورثه که در مجموع به آنها وراث گفته می شود، نقش قائم مقام متوفی در مسائل مادی وی را داشته و حق تصرف فوری در آنچه وی با عنوان ترکه به ارث گذاشته است را دارند. اما پیش از هر تصرفی، ورثه باید دیون متوفی را از محل ترکه وی پرداخت نموده و تمامی تکالیف قانونی وی را بپردازند و اداره اموال وی را بر عهده گیرند. در غیر اینصورت ورثه نمی توانند تصرفات مالکانه در سهم الارث خود داشته باشند مگر آنکه اجازه طلبکاران متوفی یا سایر افراد موصی له را جلب نمایند. توجه به این نکته ضروری است که ترکه به صورت قهری پس از فوت متوفی به وراث انتقال می یاید اما تصرف در سهم الارث تا زمانی که به وصیت عمل نشده است و دیون متوفی پرداخت نشده است جایز نمی باشد.
نکاتی که باید ورثه برای تقسیم و مطالبه سهم الارث بدانند
فوت و از دست دادن یک نفر در خانواده همیشه اتفاقی غم انگیز و ناراحت کننده است، ولیکن به هر حال پس از فوت فرد، وراث می توانند درخواست کنند تا سهم الارثشان را از محل ماترک دریافت کنند، این اموال به صورت مشاع و در حالت شراکت بین وراث است، حال هرکدام از وراث می توانند درخواست کنند تا مالشان را به صورت جداگانه دریافت کنند و در واقع می توانند مطالبه سهم الارث، انجام دهند شرایط توقف مطالبه تقسیم اموال به این دلیل که سهم الارث به عنوان مال مشاع مطرح می گردد هرگونه رسیدگی به آن مستلزم حضور تمامی شرکا و وراث است بنابراین اگر در طول زمانی که دادرسی انجام می شود، یکی از وراث محجور شود و یا فوت کند، به ناچار کل روال رسیدگی متوقف می شود، این موضوع در زمانی اتفاق می افتد که رسیدگی به کل اموال و برای تقسیم آن صورت پذیرد ولیکن اگر بحث تنها مطالبه سهم الارث باشد به این دلیل که بحث قابل تجزیه است، این توقف انجام نمی شود. درواقع دعوی مطالبه سهم الارث فرع بر تقسیم اموال است، اگر تقسیم اموال صورت پذیرفته باشد دعوی مطالبه سهم الارث می تواند به صورت جداگانه بررسی شود، برای تقسیم اموال و سهم الارث، ابتدا دادگاه بنابر احتمال، توافق طرفین را ملاک قرار می دهد، به این معنی که اگر طرفین توافقی داشته باشند، براساس آن صورت جلسه انجام و اموال تقسیم می شود، اگر توافقی صورت نپذیرفت دادگاه اقدام به تعیین کارشناس می نماید. ملاک قیمت گذاری در مطالبه سهم الارث در پروسه کارشناسی، بها و قیمت اموال قابل تقسیم و غیرقابل تقسیم مشخص می شود و ملاک ارزیابی قیمت روز ارزیابی در نظر گرفته می شود، برای انجام تقسیم، برای هر یک از وراث و برای هر نوع مالی یک میزان حصه در نظر گرفته می شود . اگر برای تقسیم اموال نیاز به ضمیمه کردن پولی به آن مال باشد، برای تعدیل انجام شده و نهایتا تقسیم به شکلی انجام می شود که به ورثه ضرری نرسد. صورت مجلس تقسیم و حصه توسط دادگاه تنظیم و پس از مهر و امضای صاحبان و دادرس، در دفتر دادگاه باقی می ماند. یک نکته اینجاست که اگر در بین ماترک مالی غیرقابل تعدیل و تقسیم باشد، این مال به فروش رسیده و پس از آن بین ورثه تقسیم می شود و به عنوان یک موضوع دیگر این را در نظر بگیرید که حکم تقسیم اموال فابل فرجام خواهی و اعتراض است و اگر ورثه در این موضوع با مشکلی مواجه بودند می توانند اعتراض خود را اعلام کنند دادگاه صالح در رسیدگی به اموال ماترک بر اساس قانون، دادگاهی که در محدوده آخرین اقامت متوفی واقع شده است مرجع صالح به رسیدگی محسوب می شود و یا در صورت عدم مشخص بودن محل اقامت متوفی، محل سکونت وی به شرطی که آخرین محل سکونت در نظر گرفته شود مرجع می باشد، حال اگر متوفی در کشور نبوده باشد محل اموال غیر منقول وی نیز مطرح می شود. برای بررسی سهم الارث پس از تقسیم دادگاه محل اقامت هر کدام از ورثه به عنوان محل رسیدگی در نظر گرفته می شود.
الزام به تنظیم سند رسمی علیه ورثه
الزام به تنظیم سند رسمی علیه ورثه اگر برای خرید یک ملک موروثی اقدام کرده اید و به دنبال قوانین مرتبط با الزام به تنظیم سند رسمی علیه ورثه می گردید این مقاله برای شماست، خرید یک ملک موروثی شرایط و ضوابط خاص خودش را دارد، در برخی موارد ملک موروثی با قیمت مناسب تری عرضه می شود و برای برخی خریداران وسوسه انگیز است ولی با این همه، توجه به مسائل بعد آن از قبیل عدم حضور یکی یا بیشتر از فروشنده ها و یا وراث، احراز مالکیت و غیره نیز توجه نمائید. شرایط خرید یک ملک موروثی زمانی که قصد خرید چنین ملکی درمیان هست باید قبل از خرید به قضیه احراز مالکیت قت نمود و شخص و یا اشخاصی که به عنوان فروشنده قصد فروش ملک را دارند احراز مالکیت نمود، همچنین در این مورد باید به این مسئله دقت نمود که سند به نام شخصی که فوت کرده بوده باشد و به دلیل انحصار وراثت و به ارث رسیدن تحت مالکیت فرد فعلی قرار گرفته باشد و خریدار باید از وراث گواهی انحصار وراثت درخواست کند و در ضمن این موضوع از رضایت تمام وراث برای فروش اطمینان یابد. نوشتن مبایعه نامه ملک موروثی در صورتی که تعداد وراث زیاد باشد بایست تمامی آنها در زمانی که مبایعه نامه تنظیم می شود، حضور داشته و ذیل آن را امضا کنند ویا اگر وکیل و نماینده قانونی از وراث هست، در زمان قولنامه حضوریافته و به وکالت امضا نماید و در شرایطی که وکیل مبایعه نامه را امضا می کند، لزوما بایست خود شخص در زمان انتقال سند در محضر حضور یابد و سند را امضا نماید. شرایط ارائه الزام به تنظیم سند رسمی علیه ورثه در مورد ملکی که پس از فوت مالک، فروخته می شود قوانین مربوط به الزام سند رسمی در املاک مشاع مطرح می شود که در همین سایت راجع به آن صحبت شده است ولیکن در برخی مواقع ملک توسط مالک به شکل قولنامه و مبایعه نامه به فروش می رسد و قبل از انتقال رسمی سند مالک فوت نموده و ملک در تصرف وراث قرار می گیرد، در چنین شرایطی وراث ملزم هستتند تا سند رسمی را به نام خریدار تنظیم نمایند و در صورت امتناع از آن، خریدار می تواند با مراجعه به دادگاه و پرداخت مابقی ثمن به حساب دادگستری و ارائه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی علیه ورثه، از آنها بخواهد که ملک را به نام ایشان سند بزنند. الزام به تنظیم سند رسمی علیه ورثه توسط وکیل تنظیم سند در دفاتر رسمی نیاز به یک سری پیش درآمد و پیش بینی دارد از جمله پایان کار، صورت جلسه تفکیکی، کنترل رهن و یا بازداشت ملک و همچنین در مرحله الزام به تنظیم نیازمند دانش حقوقی و علم نسبت به یک سری قوانین است که در بهترین حالت زمان و رفت و آمدهای اداری باعث ایجاد آزردگی برای طرف دعوی می شود، از این رو برای تامین چنین خواسته ای وکلا می توانند راحتتر و بدون دغدغه فرد را به خواسته اش برسانند و یا در حداقل حالت مشورت با یک وکیل راههای مناسب تر و کوتاهتری را در پیش روی خواهد گذاشت.

وکیل امور ارث

وکیل امور ارث

ارث در معنای حقوقی خود، همان انتقال قهری اموال و دارایی های فرد متوفی به ورثه است. ارث می تواند دو وجهه مادی و معنوی داشته باشد، هرچند امروزه بیشتر جنبه مادی آن در اذهان تداعی می شود. از جنبه های معنوی ارث می توان به حقوق غیر مالی مانند حق انتقال و .. اشاره نمود. هرچند در بسیاری از موارد، متوفی پیش از مرگ خود نحوه تقسیم ارث و سهم الارث هر یک از ورثه را تعیین نموده است. اما مواردی نیز وجود دارد که ورثه متوفی، بر سر تقسیم میراث و تعیین وراث به اختلاف می افتند. در این صورت آنها می توانند از وکیل ارث کمک بگیرند.

وکیل امور ارث

ارث در معنای حقوقی خود، همان انتقال قهری اموال و دارایی های فرد متوفی به ورثه است. ارث می تواند دو وجهه مادی و معنوی داشته باشد، هرچند امروزه بیشتر جنبه مادی آن در اذهان تداعی می شود. از جنبه های معنوی ارث می توان به حقوق غیر مالی مانند حق انتقال و .. اشاره نمود. هرچند در بسیاری از موارد، متوفی پیش از مرگ خود نحوه تقسیم ارث و سهم الارث هر یک از ورثه را تعیین نموده است. اما مواردی نیز وجود دارد که ورثه متوفی، بر سر تقسیم میراث و تعیین وراث به اختلاف می افتند. در این صورت آنها می توانند از وکیل ارث کمک بگیرند.

سوالی دارید؟

با ما تماس بگیرید!