مطالبه مهریه اگر توسط وکیل انجام شود چه مزایایی دارد؟
مدت زمان مطالبه مهریه کمتر میباشد. نیازی به حضور زن در دادگاه نخواهد بود. در صورت شناسایی اموال وکیل میتواند سریعا آن را توقیف کند. در صورتیکه مرد مهریه را پرداخت نکرد وکیل میتواند حکم جلب او را بگیرد. برای جلب کردن مرد نیازی به حضور زن نخواهد بود.
در چه صورتی زن میتواند 1000 سکه عندالاستطاعه را به عنوان مهریه مطالبه کند؟
در صورتیکه زن از مرد اموالی را معرفی و توقیف کند قابل مطالبه است.
مطالبه نفقه اگر توسط وکیل انجام شود چه مزایایی دارد؟
مدت زمان مطالبه نفقه کمتر میباشد. نیازی به حضور زن در دادگاه نخواهد بود. در صورت شناسایی اموال وکیل میتواند آنها را توقیف کند. در صورتیکه مرد نفقه را پرداخت نکرد وکیل میتواند حکم جلب او را بگیرد. برای جلب کردن مرد نیازی به حضور زن نخواهد بود. وکیل میتواند بعد از اثبات اینکه نفقه پرداخت نشده است طلاق زن را از مرد بگیرد.
تحت چه شرایطی مهریه به زن تعلق نمیگیرد؟
تحت هر شرایطی مهریه به زن تعلق میگیرد مگر در صورت بذل مهریه از طرف زن.
زن از چه طریقی میتواند برای وصول مهریه اقدام کند؟
زن میتواند از طریق توقیف اموال مرد از اجرای ثبت و یا تنظیم دادخواست از دادگاه برای مطالبه مهریه اقدام کند.

وکالت مهریه چگونه انجام می‌شود، قوانین مهریه چیست، مهریه زن بر چه اساس محاسبه می‌شود

وکالت مهریه چگونه انجام می‌شود، قوانین مهریه چیست، مهریه زن بر چه اساس محاسبه می‌شود

مهریه را می‏توان به عنوان یک پشتوانه اجتماعی برای زن محسوب کرد زیرا در صورت جدایی زن و مرد، زن متحمل خسارت بیشتری می‏شود زیرا مرد طبق استعداد خاص بدنی معمولاً در اجتماع نفوذ و تسلط بیشتری دارد و همچنین مردان برای انتخاب همسر مجدد امکانات بیشتری دارند ولی زنان بیوه با از دست رفتن سرمایه جوانی و زیبایی امکاناتشان برای انتخاب همسر جدید کمتر است.

مهریه چیزی به عنوان جبران خسارت برای زن و وسیله‏ای برای تأمین زندگی آینده اوست.

در مهریه عند الاستطاعه اگر زن تقاضای مهریه نماید ،این تکلیف بر عهده اوست که ثابت کند مرد از دارایی و اموال کافی جهت پرداخت مهریه برخوردار است و بر عکس مرد در اینجا نیازی ندارد که برای دادگاه دلیل بیاورد که قادر به پرداخت مهریه نمی باشد.

چگونه مهریه خود را بگیریم؟

سنت زیبا و مهربانانه ازدواج اگرچه همیشه زیبا و پسندیده است ولی قواعد و قوانینی که در راستای احقاق
حقوق طرفین این سنت زیبا صورت می‌گیرد ازجمله مهریه از آن دست مواردی است که باید دو طرف در
مورد آن اطلاع یافته و شرایط را به‌طور کامل بدانند، این دانستن‌ها کمک می‌کند تا در کنار قواعد قلبی و
عاطفی با عقل و بینش بهتر نسبت به ازدواج و اختلافات احتمالی پس‌ازآن به این جمع از اجتماع اضافه
شوند.

قوانین مهریه

همان‌گونه که می‌دانید مهریه مالی است که به دنبال عقد ازدواج بین یک زن و مرد به‌عنوان یک حق برای
زوجه منظور می‌گردد، در اکثر مواقع مهریه به‌عنوان یک وجه‌الضمان عاطفی در نظر گرفته‌شده و معمولاً تا
زمان عدم اختلاف بین زوجین به اجرا گذارده نمی‌شود ولیکن حقی است که به‌محض ایراد خطبه بر ضمه
مرد خواهد بود و می‌تواند چه از طریق اداره ثبت و چه از طریق مراجع قانونی پیگیری و مطالبه گردد و زوجه
می‌تواند بنا به هر دلیل ازجمله اختلافات و غیره با درخواست وکالت مهریه از وکلای زبده کار را با روال
سریع‌تری به انجام برساند.

اگر زوجه به هر علتی و بر اساس قوانین مهریه بخواهد آن را به تصرف گرفته و صاحب شود باید این نکات را
بداند؛

بر اساس قوانین جدید مهریه که در سالهای اخیر صورت گرفته مهریه زن می‌تواند به اشکال زیر دریافت شود.

مهریه معادل و یا زیر 110 سکه:

در این مورد، قانون زوج را برای پرداخت این تعداد سکه توانمند فرض کرده و بایستی عیناً به زوجه پرداخت
شود و در صورت عدم پرداخت به‌موجب ماده 2 قوانین مدنی با وی برخورد گردیده و به‌عنوان محکوم مالی
به حبس محکوم می‌گردد و این حبس تا زمان تأدیه مهریه زن (پرداخت آن) و یا پذیرفته شدن تقاضای
اعسار از سوی زوج و یا جلب رضایت زوجه ادامه می‌یابد.

عدد مهریه بالاتر از 110 سکه:

اگر عدد مهریه زن بالاتر از این مقدار بوده و به اجرا گذاشته شود، آنگاه تأدیه و یا همان پرداخت مهریه با در
نظر گرفتن قوانین مهریه منوط بر توان مالی مرد خواهد بود و درواقع قانون ملاک را بر توانایی پرداخت آن
گذارده است و به‌عبارت‌دیگر زوجه باید ثابت کند که زوج توان پرداخت آن تعداد سکه را دارد.

مراحلی که زوجه باید برای مطالبه مهریه طی کند چیست

زوجه می‌تواند در مرحله اول با ارسال اظهارنامه درخواست خود را به زوج اطلاع دهد و پس‌ازآن از طریق
اجرای ثبت و در مرحله دیگر می‌تواند با مراجعه به دادگاه خانواده مهریه خود را مطالبه نماید.

و همان‌گونه که در بالا گفته شد مبلغ زیر 110 سکه و یا معادل آن عیناً بایست پرداخت و در موارد بالاتر اگر
زوجه (زن) بتواند اثبات کند که زوج دارای اموال (به‌جز مستثنیات دین) بوده و توانایی پرداخت مهریه را دارد
آنگاه دادگاه بایست زوج را مکلف به پرداخت مهریه نماید.

ولی اگر زوج در این مدت دادخواست اعسار تنظیم نموده باشد و اعسار از سمت وی پذیرفته شده باشد، دادگاه
اقدام به تقسیط مهریه کرده و اقساط تا پرداخت کامل مهریه به زوجه ادامه خواهد یافت و اگر زوج دادخواست
نداده و یا پذیرفته‌نشده باشد بر اساس قانون به زندان محکوم و حکم زندان وی اجرا می‌گردد.

از یک وکیل مهریه کمک بگیرید

وکیل مهریه می‌تواند با توجه به اینکه قوانین و راهکارهای آن را به‌خوبی می‌داند و نسبت به آن اشراف دارد
در تسریع روند دادگاه بسیار مؤثر باشد و با سرعت بیشتری برای دریافت مهریه زن اقدام کند.

هزینه‌های وکالت مهریه بر عهده کیست

به عهده گرفتن وکالت مهریه از طرف وکیل مهریه و طی مراحل قانونی آن به خواست زوجه صورت می‌پذیرد
ولیکن درباره حق‌الوکاله و همچنین هزینه‌های دادرسی در صورت درخواست زوجه پرداخت به عهده زوج
بوده و پس از محکومیت زوجه می‌تواند علاوه بر مهریه درخواست هزینه‌های پیش‌آمده را نیز بنماید و
درهرصورت وجود یک وکیل مهریه نه‌تنها روال کار را آسان‌تر نموده بلکه در موارد زیادی ازجمله عدم اعلام
صحیح اموال از طرف زوج می‌تواند در تمام موارد قانونی ورود و آن را حل‌وفصل نماید.

سوالی دارید یا درخواست طلاق دارید؟

با ما تماس بگیرید!