نفقه از چه زمانی مطرح است؟
نفقه در زمینه ازدواج دایم مطرح مى شود و در عقد موقت نفقه وجود ندارد مگر اینکه زن و مرد توافق کرده باشند. در صورتی که زنی به صورت عام یا خاص از همسر خود تمکین نکند، عنوان ناشزه بر وی تعلق می گیرد و در نتیجه پرداخت نفقه از عهده شوهر وی ساقط می شود.
تمکین به چه صورت است؟
تعلق گرفتن نفقه به زن وابسته به تمكین كامل زن است که به دو صورت مطرح می شود: تمكین خاص: داشتن روابط زناشویی زن و شوهر می باشد. تمكین عام: فرمانبرداری در امور كلی زندگی می باشد. که یکی از مصادیق آن اقامت در اقامتگاه دایمی شوهر است. یعنی زن برای دریافت نفقه باید در خانه شوهر زندگی کند. مگر آن که حین وقوع عقد شرطی جز این شده باشد.
مطالبه نفقه اگر توسط وکیل انجام شود چه مزایایی دارد؟
مدت زمان مطالبه نفقه کمتر میباشد. نیازی به حضور زن در دادگاه نخواهد بود. در صورت شناسایی اموال وکیل میتواند آنها را توقیف کند. در صورتیکه مرد نفقه را پرداخت نکرد وکیل میتواند حکم جلب او را بگیرد. برای جلب کردن مرد نیازی به حضور زن نخواهد بود. وکیل میتواند بعد از اثبات اینکه نفقه پرداخت نشده است طلاق زن را از مرد بگیرد.
مدارک لازم برای مطالبه نفقه توسط وکیل
1. اصل سند ازدواج 2. اصل شناسنامه 3. کپی کارت ملی

نفقه چیست؟

نفقه چیست؟

نفقه یعنی تأمین هزینه زندگی زن كه شامل خانه، اثاثیه، منزل، غذا، لباس، دارو و درمان بوده كه از زمان عقد دائم بر عهده شوهر است. محاسبه میزان نفقه بر مبنای شئونات خانوادگی زن، عرف و عادت ساكنان هر منطقه و وضع مالی مرد میباشد.

نفقه چیست؟ نفقه زن و فرزند چقدر است؟

نفقه یعنی تأمین هزینه زندگی زن كه شامل خانه، اثاثیه، منزل، غذا، لباس، دارو و درمان بوده كه از زمان عقد دائم بر عهده شوهر است. محاسبه میزان نفقه بر مبنای شئونات خانوادگی زن، عرف و عادت ساكنان هر منطقه و وضع مالی مرد میباشد.

اینکه نفقه به زن پرداخت شده است یا خیر باید توسط مرد اثبات شود. لذا به محض درخواست نفقه از طرف زن مرد ملزم به ارائه ادله مبنی بر عدم تمكین زن است. اثبات نشوز (عدم تمکین) زن در دادگاه حقوق مشخصی مثل قطع شدن نفقه و اجازه ازدواج مجدد را برای مرد فراهم میکند.

سوالی دارید یا درخواست طلاق دارید؟

با ما تماس بگیرید!