خیانت در امانت

آشنایی با جرم خیانت در امانت مشاور املاک و مجازات آن

از گذشته های دور تا کنون صفت زشت خیانت در امانت نقطه مقابل صفت خوب امانت داری بوده است و هنوز هم هست. اما با در نظر گرفتن صیغه مذهبی بودن و مبنا قرار دادن فقه شیعه در کشور جمهوری اسلامی ایران، خیانت در امانت را به عنوان یکی از جرایمی که مرتکبین آن مجازات خواهند شد، مطرح نموده اند.

آیات گوناگون و روایت های متعددی نیز وجود دارند که تاکید بسیاری بر امانت داری داشته و از مردم می خواهند که از فعل مذموم و ناپسند خیانت در امانت دوری ورزند. جرم خیانت در امانت همچون سایر جرایم ریشه در تاریخ داشته و از گذشته های دور در میان مردم رواج داشته است. وقوع فعل ناپسند خیانت در امانت زمینه بر هم خوردن نظم و امنیت عمومی جامعه را تشدید نموده و موجب سست شدن ارکان جامعه خواهد شد. بدین ترتیب مردم نسبت به یک دیگر و نیز نسبت به جامعه بی اعتماد شده و در نتیجه این بی اعتمادی جرایم جدیدی رخ خواهد داد.

خیانت در امانت

خیانت در لغت در معنای شکستن پیمان، نقض عهد، بی وفایی و عدم رعایت اصل امانت داری می باشد. واژه امانت نیز به معنای مالی می باشد که توسط عقود امانی و یا به وسیله حکم قاضی نزد کسی باشد.

قانون مجازات اسلامی معتقد است که خیانت در امانت جرم بوده و به همین دلیل مجازات هایی را برای آن صادر نموده است. قانون گذار این مجازات ها را با هدف جبران خسارت فرد آسیب دیده اعمال می کند.

اگرچه خیانت در امانت جرمی است که در قانون تعریفی برای آن ارائه نشده است، اما متخصصان این حوزه و حقوقدانان بر اساس مصادیقی که در ماده 673 و 674 قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات عنوان شده اند، خیانت در امانت را نوعی عمل عمدی تلقی کرده و معتقدند که این عمل بر خلاف امانت امین ضرر صاحب مال و دارایی را به دنبال دارد.

به موجب ماده 673 قانون مجازات اسلامی:

اگر شخصی به سوء استفاده از سفید مهر و یا سفید امضایی که تحت عنوان امانت به وی سپرده شده است بپردازد، محکوم به گذراندن یک تا سه سال زندان خواهد شد.

به موجب ماده 674 قانون مجازات اسلامی:

اگر اموال و سرمایه هایی منقول، غیر منقول و یا نوشته هایی همچون سفته، چک، قبض و امثال این ها تحت عنوان اجاره، امانت، رهن و یا حتی وکالت و نیز هر گونه عمل دارای اجرت و یا فاقد اجرت به شخصی داده شود، در حالی که هدف مسترد شدن اشیاء نام برده و یا مصرف آن ها در زمینه ای معین بوده است، در صورتی که فرد به عهده گیرنده این اشیاء، آن ها را مورد استفاده و یا تصاحب قرار داده و یا گم کند و موجبات ضرر صاحبین آن اموال را فراهم سازد، بر اساس قانون مجازات اسلامی به گذراندن شش ماه تا سه سال زندان محکوم می شود.

اموال منقول

منظور از اموال منقول اموال و اشیایی است که امکان جا به جا کردن آن ها از مکانی به مکان دیگر بدون ورود هیچ گونه ضرر و آسیبی وجود دارد.

بر اساس آن چه در بالا گفته شد، خیانت در امانت به معنای استفاده، تصاحب، هدر دادن و یا گم کردن همراه با سوء نیت اموال و سرمایه هایی است که مالک قانونی آن ها با هدف مسترد کردن آن ها و یا مصرف آن ها در زمینه ای معین به فردی دیگر واگذار کرده است.

مال در چه صورتی امانت محسوب می گردد؟!

یکی از مهم ترین ارکان وقوع جرم خیانت در امانت اثبات این موضوع می باشد که مال اسعمال، صرف، تلف و یا مفقود شده توسط فرد خیانت کار در نزد او به امانت گذاشته شده است. به منظور احراز وصف امانت بودن اموال نیاز است که آن مال توسط مالک قانونی و شرعی آن که تحت حمایت قانون می باشد، به شخصی دیگر که امین است، سپرده شود. به تبع این موضوع سپردن مال توسط آن شخص شرعی و قانونی بوده و در صورت نیاز مورد حمایت دولت می باشد.

بنابر آن چه گفته شد، اگر مال و یا سرمایه ای از طریق سارقان، غاصبان و یا امثال این افراد، به عنوان امانت به امین واگذار شود، در صورتی که مال مورد نظر در نزد امین استعمال، تصاحب، اتلاف و یا مفقود گردد، جرم خیانت در امانت تحقق نیافته است.

اثبات سپردن مال به منظور امانت بودن مال در نزد فرد دیگر نیز از جمله مهم ترین موضوعاتی است که در صورت عدم اثبات آن، جرم خیانت در امانت ثابت نخواهد شد.

عناصر تشکیل دهنده جرم خیانت در امانت

همان گونه که پیش تر اشاره شد، ماده 674 قانون مجازات اسلامی به ذکر عنصر قانونی جرم خیانت در امانت پرداخته و مجازات حبس را برای افرادی که مرتکب این عمل می شوند، در نظر گرفته است. بر این اساس عنصر مادی جرم خیانت در امانت استعمال، تصاحب، تلف نمودن و یا مفقود یا گم کردن اموال و سرمایه های مورد امانتی است که ممکن است به شکل فعل بوده و یا گاها به صورت ترک فعل باشد. گفتنی است که این امر غالبا در چهارچوب ترک فعل بوده که در ماده 674 قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است.

استعمال:

استعمال مال مورد امانت به معنای استفاده کردن از آن مال می باشد. به عنوان مثال اگر شخصی ماشین خود را به دوستش امانت بدهد تا آن را برای مدتی در پارکینگ خانه اش پارک کرده و نگهداری کند، اما آن فرد ماشین را از پارکینگ خارج نموده و به مسافرکشی با آن بپردازد. در این صورت استعمال مال مورد امانت رخ داده است.

تصاحب:

تصاحب به این معناست که شخصی که مالی به او امانت سپرده شده است، به جای نگهداری از آن به بهترین نحو، به گونه ای رفتار کند که مردم تصور کنند اموال مورد نظر متعلق به خود او است.

اتلاف:

اتلاف مال مورد امانت به معنای تلف و نابود کردن آن می باشد. اتلاف یکی از نمونه های بارز خیانت در امانت است.

مفقود کردن:

مفقود کردن مالی که به شخصی سپرده شده است، به این معنا است که فرد دستیابی صاحب مال به مال خویش را غیر ممکن سازد.

شرایط لازم برای تحقق جرم خیانت در امانت

به منظور تحقق جرم خیانت در امانت شرایطی نیاز است که در ادامه به بررسی آن ها خواهیم پرداخت:

موضوع جرم خیانت در امانت باید مال و یا وسیله ای برای به دست آوردن مال باشد.

مال مورد امانت با هدف مسترد شدن و یا مصرفی معین به فرد امین سپرده شده باشد.

لازم است که مالک و یا متصرف قانونی مال آن را به شخصی دیگر به عنوان امانت بسپارد.

میان فعلی که مرم انجام می دهد و ضرری که مالک مال می بیند، رابطه علیت وجود داشته باشد.

عنصر معنوی جرم خیانت در امانت

سومین عنصر از عناصر تشکیل دهنده جرم خیانت در امانت، عنصر معنوی جرم می باشد. عنصر معنوی جرم خیانت در امانت سوء نیت عام و سوء نیت خاص تعریف شده است. حال به بررسی معانی اصطلاحات سوء نیت عام و سوء نیت خاص خواهیم پرداخت.

سوء نیت عام:

سوء نیت عام به این معنا است که فرد امین عمل استعمال، تصاحب، اتلاف و یا مفقود نمودن مالی را که موضوع امانت می باشد، به صورت کاملا عمدی انجام دهد.

سوء نیت خاص:

سوء نیت خاص به این معنا است که فرد امین بر حسب قصد و اراده در پی وارد کردن ضرر به دیگران می باشد.

بر همین اساس تعدی و یا تفریط همراه با سوء نیت در مورد مالی که مورد امانت قرار گرفته است، مسئولیت کیفری را برای فرد امین به دنبال خواهد داشت.

نکته ماده 674 قانون مجازات اسلامی

در این قانون قانون گزار با هدف پیشگیری از فرار خیانت کاران در امانت از مسئولیت جرمی که مرتکب شده اند، به این بهانه که هیچ گونه عقدی میان آنان و افراد صاحب مال منعقد نشده است و یا عقد مورد نظر باطل شده است، مجازات خیانت در امانت را خارج از محدوده عقدهای موجود بین امین و صاحب مال در نظر گرفته است و عنوان کرده است که سپرده شدن مال برای هرکاری چه به صورت با اجرت و چه به صورت بی اجرت، مبنای تحقق جرم خیانت در امانت بوده و مجازات هایی را به دنبال خواهد داشت.

خیانت در امانت مشاور املاک

مشاور املاک کیست؟

مشاور املاک همان گونه که از نام وی پیدا است، وظیفه راهنمایی و مشاوره به افرادی که قصد انجام معاملات ملکی دارند، بر عهده دارد. این امر حاکی از آن است که مشاوره اصلی ترین کلید تمام سیاست های معاملاتی است. مشاور املاک یکی از پر دردسرترین شغل های موجود در جامعه می باشد. علت آن نیز دارا بودن حجم وظایف موکول شده بر عهده مشاور می باشد.

بنگاه های معاملات ملکی نقشی بسیار اساسی در زنجیره خرید و فروش های ملکی انجام شده دارند. مردم عادی نیز به هنگام انجام این معاملات به واسطه عرفی که از گذشته های دور تا کنون وجود داشته است و نیز به دلیل یقینی که به کارآمدی مشاورین املاک دارند، سرنوشت سرمایه و ملک خود را به دست این اشخاص می سپارند. حتما تا به این جا به این نتیجه رسیده اید که مشاورین املاک نقشی واسطه ای در میان خریدار و فروشنده دارند. اما همین افراد بر اساس قانون وظایف و مسئولیت هایی را بر عهده دارند که موجب پیشگیری از وقوع مشکلات خواهند شد. بنابراین لازم است تا هم مردم و هم خود این افراد با این مسئولیت ها  آشنایی کامل داشته باشند.

مشاورین املاک و جرم خیانت در امانت

خوب است بدانید که خیانت در امانت جرمی نیست که مستقیما از طرف مشاوران املاک دارای بنگاه های معاملاتی شکل بگیرد. مگر در مواردی که یکی از طرفین معامله، خریدار و یا فروشنده و یا هر دوی آن ها اسناد تجاری نظیر سند، مال، پول، چک و… را به مشاور املاک سپرده تا وی به طرف مقابل معامله داده و یا آن را به یکی از اداره ها و یا دستگاه های مرتبط با معامله انجام شده تحویل دهد.

اگر سند، وجه، چک، مال و سایر اسناد تجاری از جانب یکی از طرفین معامله و یا هردوی آن ها به مشاور املاک سپرده شود تا او اسناد نام برده را به طرف دیگر معامله و یا به یکی از دستگاه های مرتبط تحویل بدهد، ولی این امر اتفاق نیفتاده باشد و اسناد و اموال مربوطه مورد سوء استفاده شخص بنگاه دار و یا مورد تصاحب وی قرار گرفته باشد، این کار وی خیانت در امانت محسوب شده و برای وی مجازات هایی را به دنبال خواهد داشت.

بیان یکی از مصادیق خیانت در امانت توسط مشاورین املاک

تصور کنید فردی که ساکن شهر و یا کشوری دیگر است، با مشاور املاک جهت فروش ملک خود و یا خرید ملکی دیگر و نیز انجام معاملاتی از این قبیل هماهنگی های لازم را انجام بدهد. اما مشاور املاک از نبود این طرف معامله سوء استفاده کرده و به تبانی با طرف دیگر می پردازد و معامله را به ضرر فرد غایب انجام داده و از اعتماد و عدم حضور وی سوء استفاده می کند. به عنوان مثال مشاور املاک ملک مورد نظر فروشنده غایب را به قیمتی واقعی فروخته است. اما به وی می گوید که این کار را با قیمتی کمتر از قیمت اصلی انجام داده است. در صورت بروز چنین شرایطی مشاور املاک از نا آگاهی و عدم اطلاع فروشنده و نیز عدم حضور وی، سوء استفاده کرده و این کار او مصداقی بارز از خیانت در امانت می باشد. خیانت در امانت مشاورین املاک هم از لحاظ انضباطی و هم از جنبه مدنی و کیفری قابل تعقیب و پیگیری است.

به موجب ماده 349 قانون تجارت:

اگر مشاور املاک که در این قانون تحت عنوان دلال از وی یاد شده است، بر خلاف وظیفه ای که مامور انجام آن شده است و شخصی که به وی ماموریت انجام این عمل را داده است، به نفع طرف دیگر معامله اقداماتی را انجام دهد و یا هنگامی که بر خلاف عرف تجاری در زمینه بنگاه ها و آژانس های معاملاتی املاک، وجه و یا وعده وجهی را بپذیرد، مستحق دریافت اجرت انجام معامله و مخارج صورت گرفته نبوده و محکوم به جرم خیانت در امانت می باشد که به راحتی از سوی شاکی قابل تعقیب و پیگیری است.

 

پیشنهاد طلایی

در صورتی که در رابطه با جرم خیانت در امانت مشاور املاک، مجازات ها و جرایم آن به مشاوره بیشتری نیاز دارید، سایت وکالت و مشاوره آنلاین با برخورداری از کادری مجرب آماده خدمت رسانی به شما در تمامی زمینه های حقوقی می باشد.

آشنایی با جرم خیانت در امانت و تفاوت آن با سرقت و کلاهبرداری

خیانت در امانت یکی از مهم ترین جرایمی است که تضعیف شدید اعتماد جامعه را در پی دارد. آیات و روایات بسیار زیادی بر ناپسند بودن خیانت در امانت تاکید داشته و از مردم تقاضا کرده اند که از انجام این عمل مذموم دوری کنند. همچنین قانون مجازات اسلامی نیز با هدف پیشگیری از وقوع این جرم و نیز تنبیه مرتکبین، مجازات هایی را برای آن در نظر گرفته است.

خیانت در امانت

خیانت در لغت در معنای شکستن پیمان، نقض عهد، بی وفایی و عدم رعایت اصل امانت داری می باشد. واژه امانت نیز به معنای مالی می باشد که توسط عقود امانی و یا به وسیله حکم قاضی نزد کسی باشد.

قانون مجازات اسلامی معتقد است که خیانت در امانت جرم بوده و به همین دلیل مجازات هایی را برای آن صادر نموده است. قانون گذار این مجازات ها را با هدف جبران خسارت فرد آسیب دیده اعمال می کند.

اگرچه خیانت در امانت جرمی است که در قانون تعریفی برای آن ارائه نشده است، اما متخصصان این حوزه و حقوقدانان بر اساس مصادیقی که در ماده 673 و 674 قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات عنوان شده اند، خیانت در امانت را نوعی عمل عمدی تلقی کرده و معتقدند که این عمل بر خلاف امانت امین ضرر صاحب مال و دارایی را به دنبال دارد.

به موجب ماده 673 قانون مجازات اسلامی:

اگر شخصی به سوء استفاده از سفید مهر و یا سفید امضایی که تحت عنوان امانت به وی سپرده شده است بپردازد، محکوم به گذراندن یک تا سه سال زندان خواهد شد.

به موجب ماده 674 قانون مجازات اسلامی:

اگر اموال و سرمایه هایی منقول، غیر منقول و یا نوشته هایی همچون سفته، چک، قبض و امثال این ها تحت عنوان اجاره، امانت، رهن و یا حتی وکالت و نیز هر گونه عمل دارای اجرت و یا فاقد اجرت به شخصی داده شود، در حالی که هدف مسترد شدن اشیاء نام برده و یا مصرف آن ها در زمینه ای معین بوده است، در صورتی که فرد به عهده گیرنده این اشیاء، آن ها را مورد استفاده و یا تصاحب قرار داده و یا گم کند و موجبات ضرر صاحبین آن اموال را فراهم سازد، بر اساس قانون مجازات اسلامی به گذراندن شش ماه تا سه سال زندان محکوم می شود.

اموال منقول

منظور از اموال منقول اموال و اشیایی است که امکان جا به جا کردن آن ها از مکانی به مکان دیگر بدون ورود هیچ گونه ضرر و آسیبی وجود دارد.

بر اساس آن چه در بالا گفته شد، خیانت در امانت به معنای استفاده، تصاحب، هدر دادن و یا گم کردن همراه با سوء نیت اموال و سرمایه هایی است که مالک قانونی آن ها با هدف مسترد کردن آن ها و یا مصرف آن ها در زمینه ای معین به فردی دیگر واگذار کرده است.

عناصر تشکیل دهنده جرم خیانت در امانت

همان گونه که پیش تر اشاره شد، ماده 674 قانون مجازات اسلامی به ذکر عنصر قانونی جرم خیانت در امانت پرداخته و مجازات حبس را برای افرادی که مرتکب این عمل می شوند، در نظر گرفته است. بر این اساس عنصر مادی جرم خیانت در امانت استعمال، تصاحب، تلف نمودن و یا مفقود یا گم کردن اموال و سرمایه های مورد امانتی است که ممکن است به شکل فعل بوده و یا گاها به صورت ترک فعل باشد. گفتنی است که این امر غالبا در چهارچوب ترک فعل بوده که در ماده 674 قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است.

استعمال:

استعمال مال مورد امانت به معنای استفاده کردن از آن مال می باشد. به عنوان مثال اگر شخصی ماشین خود را به دوستش امانت بدهد تا آن را برای مدتی در پارکینگ خانه اش پارک کرده و نگهداری کند، اما آن فرد ماشین را از پارکینگ خارج نموده و به مسافرکشی با آن بپردازد. در این صورت استعمال مال مورد امانت رخ داده است.

تصاحب:

تصاحب به این معناست که شخصی که مالی به او امانت سپرده شده است، به جای نگهداری از آن به بهترین نحو، به گونه ای رفتار کند که مردم تصور کنند اموال مورد نظر متعلق به خود او است.

اتلاف:

اتلاف مال مورد امانت به معنای تلف و نابود کردن آن می باشد. اتلاف یکی از نمونه های بارز خیانت در امانت است.

مفقود کردن:

مفقود کردن مالی که به شخصی سپرده شده است، به این معنا است که فرد دستیابی صاحب مال به مال خویش را غیر ممکن سازد.

شرایط لازم برای تحقق جرم خیانت در امانت

به منظور تحقق جرم خیانت در امانت شرایطی نیاز است که در ادامه به بررسی آن ها خواهیم پرداخت:

موضوع جرم خیانت در امانت باید مال و یا وسیله ای برای به دست آوردن مال باشد.

مال مورد امانت با هدف مسترد شدن و یا مصرفی معین به فرد امین سپرده شده باشد.

لازم است که مالک و یا متصرف قانونی مال آن را به شخصی دیگر به عنوان امانت بسپارد.

میان فعلی که مرم انجام می دهد و ضرری که مالک مال می بیند، رابطه علیت وجود داشته باشد.

عنصر معنوی جرم خیانت در امانت

سومین عنصر از عناصر تشکیل دهنده جرم خیانت در امانت، عنصر معنوی جرم می باشد. عنصر معنوی جرم خیانت در امانت سوء نیت عام و سوء نیت خاص تعریف شده است. حال به بررسی معانی اصطلاحات سوء نیت عام و سوء نیت خاص خواهیم پرداخت.

سوء نیت عام:

سوء نیت عام به این معنا است که فرد امین عمل استعمال، تصاحب، اتلاف و یا مفقود نمودن مالی را که موضوع امانت می باشد، به صورت کاملا عمدی انجام دهد.

سوء نیت خاص:

سوء نیت خاص به این معنا است که فرد امین بر حسب قصد و اراده در پی وارد کردن ضرر به دیگران می باشد.

بر همین اساس تعدی و یا تفریط همراه با سوء نیت در مورد مالی که مورد امانت قرار گرفته است، مسئولیت کیفری را برای فرد امین به دنبال خواهد داشت.

نکته ماده 674 قانون مجازات اسلامی

در این قانون قانون گزار با هدف پیشگیری از فرار خیانت کاران در امانت از مسئولیت جرمی که مرتکب شده اند، به این بهانه که هیچ گونه عقدی میان آنان و افراد صاحب مال منعقد نشده است و یا عقد مورد نظر باطل شده است، مجازات خیانت در امانت را خارج از محدوده عقدهای موجود بین امین و صاحب مال در نظر گرفته است و عنوان کرده است که سپرده شدن مال برای هرکاری چه به صورت با اجرت و چه به صورت بی اجرت، مبنای تحقق جرم خیانت در امانت بوده و مجازات هایی را به دنبال خواهد داشت.

تفاوت خیانت در امانت با سرقت و کلاهبرداری

خیانت در امانت از جمله جرایم مقید بوده و رفتار فردی که مرتکب این جرم شده است، بی شک نتیجه ای خاص را برای وی به دنبال خواهد داشت. بنابر آن چه تا به حال گفته شد، وارد شدن ضرر به صاحب مال بر اثر فعلی که مرتکب انجام داده است، لازمه تحقق جرم خیانت در امانت می باشد.

نتیجه جرم کلاهبرداری بردن مال دیگران می باشد. این در حالی است که انتفاع فردی که نسبت به انجام کلاهبرداری اقدام نموده است، شرط تحقق جرم کلاهبرداری می باشد. اما در رابطه با جرم خیانت در امانت می توان گفت که در صورت وارد آمدن ضرر و زیان به صاحب مال به خاطر عملی که از امین سر زده است، حتی اگر فرد خیانت کار از این کار خود سودی نبرده باشد، جرم خیانت در امانت محقق شده است.

فردی که اقدام به انجام کلاهبرداری می کند، به منظور کسب مال دیگران به اقدامات و اعمال متقلبانه روی می آورد. این در حالی است که در جرم خیانت در امانت فرد زیان دیده اموال و سرمایه های خود را با میل و رغبت در اختیار متهم قرار می دهد.

جرم سرقت نیز عبارت است از برداشتن مخفیانه اموال و سرمایه های دیگران. تفاوت این جرم با جرم خیانت در امانت این است که فرد مرتکب به سرقت اموال دیگران را به صورت مخفیانه بر می دارد، اما در خیانت در امانت فرد مال خود را با رغبت در اختیار خیانت کار قرار داده و او نیز از این فرصت برای استعمال، اتلاف، تصاحب و یا مفقود نمودن مال استفاده می کند.

یکی از رایج ترین و با قدمت ترین جرایمی که از گذشته های دور تا کنون موجود بوده است و مجازات های بسیار سختی برای آن در نظر گرفته شده است، سرقت می باشد. دو لفظ “حرز” و “سری” در تعریف اصطلاح سرقت دارای اهمیت فراوانی می باشند. بدون وجود این الفاظ امکان رخداد سرقت وجود ندارد.

بر اساس تبصره 1 ماده 198 قانون مجازات اسلامی:

محل نگه داری اموال و سرمایه به منظور حفظ آن ها در مقابل خطر دستبرد را حرز می گویند.

سرقت

ربودن شی ای از محلی محصور به صورت کاملا پنهانی را سرقت می گویند. در این تعریف به واژه حرز اشاره شده است. تعریف سرقت در قانون مجازات اسلامی ربودن مال و سرمایه ای متعلق به دیگران می باشد.

بنابر آن چه گفته شد، رکن “ربایش” در تعریف عمل سرقت دارای اهمیت بسیار زیادی می باشد. زیرا نقل مکان دادن شی ای که فرد قصد سرقت آن را دارد، از مکانی به مکان دیگر، یکی از لازمه های تحقق جرم سرقت می باشد. بنابراین در اموالی که قابل جا به جایی نبوده و به عبارت دیگر غیر منقول هستند، در صورت جدایی از محل مشخص خود می توانند موجب تحقق سرقت گردند. برای مثال تیر آهن ها و کاشی هایی که در ساخت ساختمان مورد استفاده قرار گرفته اند، پس از این که از ساختمان جدا می شوند، جزء منقولات محسوب می گردند.

علاوه بر آن چه تا کنون اشاره شد، تصاحب مالکانه یکی از ارکان اصلی سرقت می باشد. تصاحب مالکانه به معنای تصاحب مال خود شخص و نه اموال غیر می باشد. واضح است که اگر فردی مال شخصی دیگر را با این تصور که مال خود اوست و پس از مدتی عکس این موضوع ثابت شود، تصاحب کند، بی شک عمل سرقت اتفاق نیفتاده است.

جرایم در حکم خیانت در امانت

معنای اصطلاح “در حکم” در قوانین و مقررات حقوقی

اصولا اصطلاح “در حکم” در قوانین و مقررات حقوقی زمانی مورد استفاده قرار می یرد که دو موضوع مد نظر از لحاظ ماهوی و ارکان با هم فرق داشته باشند، اما قانون گزار به دلیل وجود مجوعه ای از مصالح یکی از این دو موضوع را از نظر قوانین و احکام موجود در رابطه با آن، تابع موضوع دیگر می داند.

جرم خیانت در امانت به مجموعه ای از اعمال و کارها گفته می شود که با قانون مجازات اسلامی انطباق دارد. اما گفتنی است که در مواردی اعمالی پیدا می شوند که در حکم خیانت در امانت می باشند. جرایمی که در حکم جرم خیانت در امانت اطلاق می گردند، عبارتند از اعمال و کارهای مجرمانه ای که قانون گزار بر اساس قوانین متفرقه و یا به عبارت دیگر قوانینی که غیر از قانون مجازات اسلامی می باشند، آن ها را از لحاظ مجازات مشمول مجازات جرم خیانت در امانت می داند.

اگرچه این دسته از جرایم از نظر عناصر تشکیل دهنده جرم و ارکان جرم با موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی که همانا خیانت در امانت می باشد، تفاوت دارند، اما قانون گزار حکم و مجازات جرم خیانت در امانت را برای آن ها در نظر گرفته است. اعمال زیر مهم ترین اعمالی هستند که در حکم خیانت در امانت محسوب می شوند:

خیانت در امانت در تصدیق انحصار وراثت

خیانت در امانت در قانون ثبت اسناد واملاک

خیانت در امانت در قانون تجارت

خیانت در امانت در قانون شرکت های تعاونی

مال در چه صورتی امانت محسوب می گردد؟!

یکی از مهم ترین ارکان وقوع جرم خیانت در امانت اثبات این موضوع می باشد که مال اسعمال، صرف، تلف و یا مفقود شده توسط فرد خیانت کار در نزد او به امانت گذاشته شده است. به منظور احراز وصف امانت بودن اموال نیاز است که آن مال توسط مالک قانونی و شرعی آن که تحت حمایت قانون می باشد، به شخصی دیگر که امین است، سپرده شود. به تبع این موضوع سپردن مال توسط آن شخص شرعی و قانونی بوده و در صورت نیاز مورد حمایت دولت می باشد.

بنابر آن چه گفته شد، اگر مال و یا سرمایه ای از طریق سارقان، غاصبان و یا امثال این افراد، به عنوان امانت به امین واگذار شود، در صورتی که مال مورد نظر در نزد امین استعمال، تصاحب، اتلاف و یا مفقود گردد، جرم خیانت در امانت تحقق نیافته است.

اثبات سپردن مال به منظور امانت بودن مال در نزد فرد دیگر نیز از جمله مهم ترین موضوعاتی است که در صورت عدم اثبات آن، جرم خیانت در امانت ثابت نخواهد شد.

پیشنهاد طلایی

در صورتی که در رابطه با جرم خیانت در امانت، مجازات ها و جرایم آن به مشاوره بیشتری نیاز دارید، سایت وکالت و مشاوره آنلاین با برخورداری از کادری مجرب آماده خدمت رسانی به شما در تمامی زمینه های حقوقی می باشد.