آشنایی با جرم زورگیری و اخاذی به شیوه تصادف ساختگی

تصادف های ساختگی یکی از روش هایی است که امروزه علاوه بر به دام انداختن افراد جامعه و ماموران بیمه، در بسیاری موارد موفق به فریب دادن ماموران پلیس نیز شده است! اخاذی از راننده، هم دست شدن با وی به منظور دریافت پول و غرامت از بیمه و نیز زورگیری و سرقت مهم ترین اهداف دنبال شده در نقشه تصادفات ساختگی می باشد.

بر همین اساس پلیس اعلام نموده است که در صورت مشاهده و شناسایی افراد سودجویی که دست به طراحی و اجرای تصادفات ساختگی زده و قصد دارند با این کار به اخاذی و زورگیری، سرقت و دریافت غرامت از بیمه بپردازند، آن ها را به منظور تعقیب پرونده و اعمال مجازات به مراجع قضایی معرفی خواهند نمود.

پلیس بر این باور است که افراد سودجو با به کار بستن راهکارهای ویژه، از نا آگاهی رانندگان از قوانین موجود و نیز ترس و استرس اولیه این افراد از رخداد تصادف استفاده نموده و به صحنه سازی و مدرک سازی پرداخته و بدین ترتیب به اهداف شوم خود دست پیدا می کنند.

بسیار دیده شده است که فردی ولگرد و یا معتاد خود را عمدا جلوی ماشین انداخته و سپس وانمود می کند که در اثر برخورد با ماشین دچار آسیب دیدگی شده است. سپس از راننده در قبال نادیده گرفتن تصادف و عدم اعلام آن به پلیس تقاضای پول می نماید! در برخی موارد نیز سارقان با ایجاد تصادف ساختگی، راننده را به منظور بررسی صحنه تصادف سرگرم نموده و سپس نسبت به انجام سرقت اقدام می نمایند.

تصادف ساختگی

افرادی که با طراحی و اجرای تصادفات ساختگی سعی در اخاذی و زورگیری از رانندگان دارند، در صورت اثبات ساختگی بودن سانحه تصادف، مجرم تلقی شده و به منظور اعمال مجازات به مراجع قانونی دارای صلاحیت معرفی می گردند. بی شک در این میان چنین افرادی ادعا می کنند که تصادف رخ داده، ساختگی نیست. لازم است این اشخاص بدانند که کارشناسی تصادفات رانندگی ای که روزانه در مسیرهای گوناگون رخ می دهد، عملی کاملا علمی و در عین حال حرفه ای می باشد. افسران کارشناس مشغول به کار در این زمینه با توجه به محلی که تصادف در آن به وقوع پیوسته است، آثار تصادف رخ داده و نیز انطباق دادن نقاط برخورد دو وسیله نقلیه مورد نظر و یا وسیله نقلیه با عابر، با اعمال نظرات کارشناسانه خود مقصر تصادف را شناسایی می کنند.

در رابطه با اثبات برخورد و تصادف وسایل نقلیه با عابرین پیاده نیز، افسران کارشناس با در نظر گرفتن مسیر حرکت عابر پیاده، مسیر حرکت وسیله نقلیه، نقطه برخورد وسیله نقلیه به عابر پیاده و آسیب ایجاده شده در بدن عابر پیاده، با به کار گرفتن اظهارات کارشناسانه خود صحت و یا عدم صحت تصادف را مشخص می نمایند.

بنابر آن چه تا به حال گفته شد، در صورتی که عده ای از افراد سودجو و فرصت طلب به منظور زورگیری و اخاذی و یا دریافت غرامت از بیمه دست به طراحی و اجرای تصادفات ساختگی بزنند، اگر افسر راهنمایی و رانندگی با به کارگیری تجربیات و علم خود و نیز استفاده از علوم فنی مهندسی موجود در این زمینه ساختگی بودن تصادف را تایید نماید، شخص مرتکب در مقابل قانون به عنوان متقلب شناخته شده و به علت انجام عملی که به منظور کسب مال نا مشروع انجام داده است، مجرم محسوب می گردد. در چنین حالتی مراتب صورت جلسه و نیز مستندات موجود در این زمینه با هدف پیگیری و اعمال مجازات به مراجع قضایی تحویل می گردد.

زورگیری یا اخاذی

شانتاژ کلمه ای فرانسوی است که معنای آن در زبان فارسی اخاذی می باشد. اخاذی را می توان زورگیری، باج گیری و گرفتن مال، وجه نقد و یا هر چیز دیگری با استفاده از زور و تهدید معنا کرد. بنابراین همان گونه که اشاره کردیم، زورگیری مصداقی روشن از اخاذی می باشد.

هدف از این جرم این است که فرد مجرم بتواند مالی را به صورت غیرقانونی و با زور و تهدید به دست آورد و در واقع می توان گفت که جرم اخاذی یکی از جرایمی است که زیر مجموعه ای از جرم تهدید به شمار می آید.

مجازات جرم تصادف ساختگی به منظور اخاذی و زورگیری و دریافت غرامت از بیمه

به موجب ماده 61 قانون بیمه شخص ثالث

در صورتی که شخصی با به کار بستن اعمال متقلبانه نظیر صحنه سازی تصادفات ساختگی سعی کند مبلغی را بابت خسارت دریافت نماید، محکوم به حبس تعزیری درجه شش و پرداخت جزای نقدی به میزان دو برابر آن چه در این راه به دست آورده است، می باشد.

مجازات درجه شش

قانون مجازات اسلامی به منظور برخورد با مرتکبین جرایم گوناگون، با در نظر گرفتن نوع جرم مرتکب شده مجازات هایی را در نظر گرفته اند که بر اساس شدت، آن ها را در 8 درجه مختلف دسته بندی نموده اند. مجازات درجه شش در قانون مجازات اسلامی به صورت زیر خواهد بود:

حبس بین شش ماه تا دو سال

جریمه نقدی بین بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال

بین سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق، در صورت ارتکاب به جرم منافی عفت بین سی و یک تا نود و نه ضربه شلاق

جرایم منافی عفت شامل جرایمی گوناگون نظیر رابطه نامشروع می باشد. این جرایم زمینه از بین رفتن عفت در جامعه را تشدید می کنند.

محروم شدن از حقوق اجتماعی بین شش ماه تا یک سال

منتشر شدن حکم قطعی در رسانه ها

ممنوع الفعالیت شدن حداکثر پنج ساله در یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای افراد حقوقی

ممنوعیت حداکثر پنج ساله از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه در مورد افراد حقوقی

ممنوعیت حداکثر  پنج ساله از صدور بعضی از سندهای تجاری به وسیله افراد حقوقی

ارکان جرم زورگیری

احراز سه رکن قانونی، مادی و معنوی از مهم ترین ارکان تحقق هر جرمی می باشند. در صورتی که هر یک از این ارکان وجود نداشته باشد، تحقق جرم نیز منتفی است. مگر در شرایطی که قانون گزار خلاف چنین اصلی را شرط رسیدگی به پرونده قرار دهد.

خوب است بدانید که ارکان مادی و معنوی جرم از رکن قانونی آن منشعب می گردند. دلیل این امر نیز این است که قانون گزار با گنجاندن شرایط مادی و معنوی تحقق جرم در دل عنصر قانونی آن به جرم انگاری خواهد پرداخت. در ادامه به معرفی و بررسی ارکان نام برده شده خواهیم پرداخت.

عنصر قانونی جرم زورگیری

بر اساس اقتضای اصل قانونی بودن جرم و مجازات، لازم است که قانون گزار کلیه کارها و رفتارهای مجرمانه را تعیین و اعلام نموده و مجازات های در نظر گرفته شده برای مرتکبین این اعمال را نیز به طور کاملا صریح اعلام کند. گفتنی است که قانون گزار باید تمام تلاش خود را به کار بگیرد تا از اعمال سلیقه شخصی خود در تبیین و تشریح عناوین مجرمانه پیشگیری نماید.

از طرف دیگر نیز لازم است که اعضای جامعه تمامی اعمال و رفتاری را که مخالف و منتفی قانون آن جامعه می باشند، شناخته و با عواقب انجام آن ها آشنایی کامل داشته باشند. بر اساس قاعده ” قبح عقاب بلابیان” و نیز طبق آیات مبارکه قرآن کریم، در صورتی که فردی بدون اعلام قبلی مورد مجازات قرار بگیرد، عملی زشت صورت پذیرفته است. در این جا فرض را بر مباح و قانونی بودن کلیه اعمال و رفتارهایی که در جامعه رخ می دهد، قرار داده اند. بنابراین هر رفتار و عملی که مجرمانه تلقی شود، باید از پیش توسط قانون گزار به تمامی افراد جامعه اعلام شده و مجازات آن نیز به طور صریح مشخص گردد.

عنصر مادی جرم زورگیری

عنصر مادی جرم زورگیری به این نکته اشاره دارد که مجرم قصد و نیت مجرمانه ای را که در ذهن خود پرورش داده است، به عرصه عمل برساند. این عنصر در رابطه با جرم زورگیری از دو بخش که در ادامه مورد معرفی و بررسی قرار می گیرند، تشکیل شده است.

تهدید

تهدید به معنای ترساندن فرد از عملی نا مشروع و غیر قانونی می باشد. برای مثال در صورتی که فردی شخص دیگری را ترسانده و از وی مالی را تقاضا نماید و یا او را وادار به انجام کاری بدون دریافت دستمزد نماید، مرتکب جرم تهدید شده است. تهدید به قتل، تهدید به ضرر شرفی، تهدید به ضرر نفسی، تهدید به ضرر مالی و یا تهدید به فاش کردن راز نمونه های تهدید برای جرم زورگیری می باشند.

تقاضای مال، وجه، انجام کار و عدم انجام کار

همان گونه که پیش تر نیز اشاره نمودیم، تقاضا و یا عدم تقاضای دریافت مال و یا انجام و یا عدم انجام یک کار از فرد تهدید شونده یکی از اتفاقاتی است که در جرم تهدید رخ می دهد. جالب است بدانید که در جرم زورگیری این چنین نیست. به منظور تحقق جرم زورگیری لازم است که مجرم در عین تهدید کردن فرد، از او درخواست کند که مال و یا وجهی را به او داده و یا کاری را که او می گوید انجام بدهد و از انجام کاری که او دستور می دهد، دست بکشد.

عنصر معنوی جرم زورگیری

زمانی که جرم زورگیری رخ می دهد، بدون شک افراد ممکن است که با مشکلات بسیاری در این زمینه از نظر روحی مواجه شوند. در واقع عنصر معنوی جرم زورگیری حسی است که شخص تهدید کننده در نظر دارد با ایجاد ترس و دلهره در تهدید شونده ایجاد کند. زمانی که تهدید شونده مالی در جرم زورگیری درگیر شود، به طور حتم از نظر روانی نیز ذهن او درگیر خواهد شد و حتی ممکن است که دچار مشکلات بسیاری در این زمینه شود. در این مورد، حتی اگر انگیزه از انجام این کار تفریح و سرگرمی باشد و یا حتی فرد به قصد جدی اقدام به این کار کند باید بداند که همین که عنصر روانی انجام شده است، دیگر مسئله این نیست که زورگیری و اخاذی صورت گرفته است یا خیر. بلکه باید دانست که انگیزه فرد تا چه حد بوده است که باعث نمی شود جرم به صورت کامل انجام گیرد. در این زمینه ممکن است که انگیزه فرد در کم کردن مجازاتش موثر باشد.

بنابراین در صورتی که عناصر قانونی، مادی و معنوی جرم زورگیری محقق گردد، جرم تحقق یافته و از نظر قانونی قابل اجرای مجازات خواهد بود.

مجازات جرم زورگیری

اگرچه زورگیری پدیده ای تازه و در عین حال رایج در میان مردم می باشد، اما فاقد قانون مستقل و محکم بوده و به منظور پیشگیری از آن و نیز تنبیه مرتکبین از سایر قوانین پیشین نظیر قانون مجازات اسلامی تبعیت می شود. بررسی های انجام شده در رابطه با این موضوع حاکی از آن است که تنها در یک مورد قانون گزار واژه اخاذی را در معنای زورگیری به کار برده است.

به موجب ماده 617 قانون مجازات اسلامی:

در صورتی که شخصی با استفاده از چاقو و یا هر گونه سلاح دیگربه تظاهر و قدرت نمایی بپردازد و یا این اشیاء را با هدف ایجاد مزاحمت برای سایرین و یا اخاذی و تهدید به کار بگیرد و یا با شخصی درگیر شود، در صورتی که از مصادیق محارب محسوب نگردد، محکوم به گذراندن 6 ماه تا دو سال زندان و تا 74 ضربه شلاق خواهد شد.

محارب

اگر شخصی به منظور ایجاد رعب و وحشت و با هدف سلب آزادی و امنیت سایر افراد جامعه، دست به هر نوع سلاح، چه گرم و چه سرد، ببرد، جزء محارب و مفسدین فی الارض محسوب می شود.

در صورتی که زورگیری با آزار جسمی فرد توسط مجرم همراه باشد، به موجب ماده 652 قانون مجازات اسلامی، مجرم محکوم به گذراندن 10 سال حبس و 74 ضربه شلاق خواهد شد. در صورتی که درگیری انجام شده با هدف اعمال زورگیری به قتل بینجامد، متهم محکوم به اعدام می گردد.

استناد قوه قضاییه به منظور اعدام آن دسته از زورگیرانی که با به کارگیری سلاح های سرد اقدام به زورگیری می نمایند، ماده 190 قانون مجازات اسلامی می باشد. بر اساس این قانون شرایط محاربه بر فردی که مرتکب این جرم شده است، جاری می گردد.

محاربه

محاربه جرمی است که غالبا به صورت علنی و روشن و نیز با انجام فعل مثبت نظیر اسلحه کشیدن و ایجاد رعب و وحشت در میان افراد جامعه انجام می شود و زمینه ایجاد اختلال در امنیت نظامی جامعه را تشدید می کند. این در حالی است که جرم فساد فی الارض در اکثر مواقع به صورت غیر علنی و با هدف ایجاد خلل در امنیت نظامی، امنیت فرهنگی، امنیت اقتصادی، انیت اجتماعی و همچنین امنیت سیاسی کشور محقق می گردد.

پیشنهاد طلایی

در صورتی که در رابطه با جرم زورگیری، تصادف ساختگی با هدف اخاذی و زورگیری و مجازات های هر کدام نیازمند مشاوره و راهنمایی های بیشتر هستید، سایت مشاوره و وکالت آنلاین با برخورداری از کادری مجرب آماده ارائه خدمت به شما خواهد بود!

 

آشنایی با جرایم سرقت، زورگیری و اخاذی و تفاوت و مجازات آن ها

یکی از مهم ترین و رایج ترین جرایمی که به باور کارشناسان و جرم شناسان تهدیدی جدی علیه امنیت جامعه محسوب می شود، زورگیری می باشد. این گروه از کارشناسان اعلام داشته اند که جرم زورگیری غالبا در مناطقی که افراد بی سواد و یا دارای سطح تحصیلات پایین ساکن هستند، بیشتر از سایر مناطق به چشم می خورد. قانون گزار نیز به منظور جلوگیری از وقوع جرم زورگیری و نیز تنبیه افرادی که مرتکب آن شده اند، مجازات های سنگینی را در نظر گرفته است.

زورگیری یا اخاذی

شانتاژ کلمه ای فرانسوی است که معنای آن در زبان فارسی اخاذی می باشد. اخاذی را می توان زورگیری، باج گیری و گرفتن مال، وجه نقد و یا هر چیز دیگری با استفاده از زور و تهدید معنا کرد. بنابراین همان گونه که اشاره کردیم، زورگیری مصداقی روشن از اخاذی می باشد.

هدف از این جرم این است که فرد مجرم بتواند مالی را به صورت غیرقانونی و با زور و تهدید به دست آورد و در واقع می توان گفت که جرم اخاذی یکی از جرایمی است که زیر مجموعه ای از جرم تهدید به شمار می آید.

ارکان جرم زورگیری

احراز سه رکن قانونی، مادی و معنوی از مهم ترین ارکان تحقق هر جرمی می باشند. در صورتی که هر یک از این ارکان وجود نداشته باشد، تحقق جرم نیز منتفی است. مگر در شرایطی که قانون گزار خلاف چنین اصلی را شرط رسیدگی به پرونده قرار دهد.

خوب است بدانید که ارکان مادی و معنوی جرم از رکن قانونی آن منشعب می گردند. دلیل این امر نیز این است که قانون گزار با گنجاندن شرایط مادی و معنوی تحقق جرم در دل عنصر قانونی آن به جرم انگاری خواهد پرداخت. در ادامه به معرفی و بررسی ارکان نام برده شده خواهیم پرداخت.

عنصر قانونی جرم زورگیری

بر اساس اقتضای اصل قانونی بودن جرم و مجازات، لازم است که قانون گزار کلیه کارها و رفتارهای مجرمانه را تعیین و اعلام نموده و مجازات های در نظر گرفته شده برای مرتکبین این اعمال را نیز به طور کاملا صریح اعلام کند. گفتنی است که قانون گزار باید تمام تلاش خود را به کار بگیرد تا از اعمال سلیقه شخصی خود در تبیین و تشریح عناوین مجرمانه پیشگیری نماید.

از طرف دیگر نیز لازم است که اعضای جامعه تمامی اعمال و رفتاری را که مخالف و منتفی قانون آن جامعه می باشند، شناخته و با عواقب انجام آن ها آشنایی کامل داشته باشند. بر اساس قاعده ” قبح عقاب بلابیان” و نیز طبق آیات مبارکه قرآن کریم، در صورتی که فردی بدون اعلام قبلی مورد مجازات قرار بگیرد، عملی زشت صورت پذیرفته است. در این جا فرض را بر مباح و قانونی بودن کلیه اعمال و رفتارهایی که در جامعه رخ می دهد، قرار داده اند. بنابراین هر رفتار و عملی که مجرمانه تلقی شود، باید از پیش توسط قانون گزار به تمامی افراد جامعه اعلام شده و مجازات آن نیز به طور صریح مشخص گردد.

عنصر مادی جرم زورگیری

عنصر مادی جرم زورگیری به این نکته اشاره دارد که مجرم قصد و نیت مجرمانه ای را که در ذهن خود پرورش داده است، به عرصه عمل برساند. این عنصر در رابطه با جرم زورگیری از دو بخش که در ادامه مورد معرفی و بررسی قرار می گیرند، تشکیل شده است.

تهدید

تهدید به معنای ترساندن فرد از عملی نا مشروع و غیر قانونی می باشد. برای مثال در صورتی که فردی شخص دیگری را ترسانده و از وی مالی را تقاضا نماید و یا او را وادار به انجام کاری بدون دریافت دستمزد نماید، مرتکب جرم تهدید شده است. تهدید به قتل، تهدید به ضرر شرفی، تهدید به ضرر نفسی، تهدید به ضرر مالی و یا تهدید به فاش کردن راز نمونه های تهدید برای جرم زورگیری می باشند.

تقاضای مال، وجه، انجام کار و عدم انجام کار

همان گونه که پیش تر نیز اشاره نمودیم، تقاضا و یا عدم تقاضای دریافت مال و یا انجام و یا عدم انجام یک کار از فرد تهدید شونده یکی از اتفاقاتی است که در جرم تهدید رخ می دهد. جالب است بدانید که در جرم زورگیری این چنین نیست. به منظور تحقق جرم زورگیری لازم است که مجرم در عین تهدید کردن فرد، از او درخواست کند که مال و یا وجهی را به او داده و یا کاری را که او می گوید انجام بدهد و از انجام کاری که او دستور می دهد، دست بکشد.

عنصر معنوی جرم زورگیری

زمانی که جرم زورگیری رخ می دهد، بدون شک افراد ممکن است که با مشکلات بسیاری در این زمینه از نظر روحی مواجه شوند. در واقع عنصر معنوی جرم زورگیری حسی است که شخص تهدید کننده در نظر دارد با ایجاد ترس و دلهره در تهدید شونده ایجاد کند. زمانی که تهدید شونده مالی در جرم زورگیری درگیر شود، به طور حتم از نظر روانی نیز ذهن او درگیر خواهد شد و حتی ممکن است که دچار مشکلات بسیاری در این زمینه شود. در این مورد، حتی اگر انگیزه از انجام این کار تفریح و سرگرمی باشد و یا حتی فرد به قصد جدی اقدام به این کار کند باید بداند که همین که عنصر روانی انجام شده است، دیگر مسئله این نیست که زورگیری و اخاذی صورت گرفته است یا خیر. بلکه باید دانست که انگیزه فرد تا چه حد بوده است که باعث نمی شود جرم به صورت کامل انجام گیرد. در این زمینه ممکن است که انگیزه فرد در کم کردن مجازاتش موثر باشد.

بنابراین در صورتی که عناصر قانونی، مادی و معنوی جرم زورگیری محقق گردد، جرم تحقق یافته و از نظر قانونی قابل اجرای مجازات خواهد بود.

مجازات جرم زورگیری

اگرچه زورگیری پدیده ای تازه و در عین حال رایج در میان مردم می باشد، اما فاقد قانون مستقل و محکم بوده و به منظور پیشگیری از آن و نیز تنبیه مرتکبین از سایر قوانین پیشین نظیر قانون مجازات اسلامی تبعیت می شود. بررسی های انجام شده در رابطه با این موضوع حاکی از آن است که تنها در یک مورد قانون گزار واژه اخاذی را در معنای زورگیری به کار برده است.

به موجب ماده 617 قانون مجازات اسلامی:

در صورتی که شخصی با استفاده از چاقو و یا هر گونه سلاح دیگربه تظاهر و قدرت نمایی بپردازد و یا این اشیاء را با هدف ایجاد مزاحمت برای سایرین و یا اخاذی و تهدید به کار بگیرد و یا با شخصی درگیر شود، در صورتی که از مصادیق محارب محسوب نگردد، محکوم به گذراندن 6 ماه تا دو سال زندان و تا 74 ضربه شلاق خواهد شد.

محارب

اگر شخصی به منظور ایجاد رعب و وحشت و با هدف سلب آزادی و امنیت سایر افراد جامعه، دست به هر نوع سلاح، چه گرم و چه سرد، ببرد، جزء محارب و مفسدین فی الارض محسوب می شود.

در صورتی که زورگیری با آزار جسمی فرد توسط مجرم همراه باشد، به موجب ماده 652 قانون مجازات اسلامی، مجرم محکوم به گذراندن 10 سال حبس و 74 ضربه شلاق خواهد شد. در صورتی که درگیری انجام شده با هدف اعمال زورگیری به قتل بینجامد، متهم محکوم به اعدام می گردد.

استناد قوه قضاییه به منظور اعدام آن دسته از زورگیرانی که با به کارگیری سلاح های سرد اقدام به زورگیری می نمایند، ماده 190 قانون مجازات اسلامی می باشد. بر اساس این قانون شرایط محاربه بر فردی که مرتکب این جرم شده است، جاری می گردد.

محاربه

محاربه جرمی است که غالبا به صورت علنی و روشن و نیز با انجام فعل مثبت نظیر اسلحه کشیدن و ایجاد رعب و وحشت در میان افراد جامعه انجام می شود و زمینه ایجاد اختلال در امنیت نظامی جامعه را تشدید می کند. این در حالی است که جرم فساد فی الارض در اکثر مواقع به صورت غیر علنی و با هدف ایجاد خلل در امنیت نظامی، امنیت فرهنگی، امنیت اقتصادی، انیت اجتماعی و همچنین امنیت سیاسی کشور محقق می گردد.

آشنایی با جرم سرقت

یکی از رایج ترین و با قدمت ترین جرایمی که از گذشته های دور تا کنون موجود بوده است و مجازات های بسیار سختی برای آن در نظر گرفته شده است، سرقت می باشد. دو لفظ “حرز” و “سری” در تعریف اصطلاح سرقت دارای اهمیت فراوانی می باشند. بدون وجود این الفاظ امکان رخداد سرقت وجود ندارد.

بر اساس تبصره 1 ماده 198 قانون مجازات اسلامی:

محل نگه داری اموال و سرمایه به منظور حفظ آن ها در مقابل خطر دستبرد را حرز می گویند.

سرقت

ربودن شی ای از محلی محصور به صورت کاملا پنهانی را سرقت می گویند. در این تعریف به واژه حرز اشاره شده است. تعریف سرقت در قانون مجازات اسلامی ربودن مال و سرمایه ای متعلق به دیگران می باشد.

بنابر آن چه گفته شد، رکن “ربایش” در تعریف عمل سرقت دارای اهمیت بسیار زیادی می باشد. زیرا نقل مکان دادن شی ای که فرد قصد سرقت آن را دارد، از مکانی به مکان دیگر، یکی از لازمه های تحقق جرم سرقت می باشد. بنابراین در اموالی که قابل جا به جایی نبوده و به عبارت دیگر غیر منقول هستند، در صورت جدایی از محل مشخص خود می توانند موجب تحقق سرقت گردند. برای مثال تیر آهن ها و کاشی هایی که در ساخت ساختمان مورد استفاده قرار گرفته اند، پس از این که از ساختمان جدا می شوند، جزء منقولات محسوب می گردند.

علاوه بر آن چه تا کنون اشاره شد، تصاحب مالکانه یکی از ارکان اصلی سرقت می باشد. تصاحب مالکانه به معنای تصاحب مال خود شخص و نه اموال غیر می باشد. واضح است که اگر فردی مال شخصی دیگر را با این تصور که مال خود اوست و پس از مدتی عکس این موضوع ثابت شود، تصاحب کند، بی شک عمل سرقت اتفاق نیفتاده است.

انواع و مجازات جرم سرقت

سرقت تعزیری ساده: 

ربودن مال دیگران بدون اطلاع و رضایت آنان را سرقت تعزیری ساده می گویند. کمترین مجازات این نوع سرقت سه ماه و یک روز الی دو سال زندان و تا سقف 74 ضربه شلاق عنوان شده است.

سرقت تعزیری مشدد:

سرقتی که همراه با یک یا چند عامل تشدید مجازات صورت بگیرد. همچون سرقت مسلحانه. این سرقت شامل موارد زیر می باشد:

سرقت اسناد:

دزدیدن نوشته ها، اسناد و ورقه ها در دفاتر ثبت دولتی را تحت عنوان سرقت اسناد نام گذاری کرده اند. مجازات این نوع سرقت شش ماه تا دو سال حبس در نظر گرفته شده است.

سرقت توسط امانت دار:

در صورتی که شی و یا سندی توسط فرد مستحفظ آن صورت بگیرد، مرتکب محکوم به گذراندن سه تا ده سال زندان خواهد بود.

از بین بردن مهر:

ربودن اسناد، محو کردن پلمپ و یا مهر را بر اساس قانون مجازات اسلامی برابر دو تا ده سال حبس می دانند.

آشنایی با جرم اخاذی و مجازات آن

همان طور که پیش از این گفتیم، زورگیری یکی از نمونه های اخاذی می باشد. اخاذی جرمی است که امکان شکل گیری آن از راه زورگیری به عنوان روشی سرشار از خشونت و یا از سایر راه ها همچون تهدید فرد به افشا نمودن راز و نیز تهدید به ایجاد ضررهای نفسی، شرفی و ناموسی وجود دارد.

جالب است بدانید که جرایمی تحت عنوان زورگیری و اخاذی در قانون مجازات اسلامی وجود ندارد و قانون گزار این جرایم را مشمول ماده 669 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 می داند.

به موجب ماده 669 قانون مجازات اسلامی:

در صورتی که شخصی فرد دیگرای را به هر روشی تهدید به قتل و یا ایجاد ضررهای شرفی، نفسی و یا مالی و نیز افشای راز در رابطه با خود او و یا بستگانش نماید، چه در صورت تقاضای وجه و مال و یا در خواست انجام کار و یا عدم انجام آن و چه در صورتی که این کار را نکرده باشد، به گذراندن دو ماه تا دو سال حبس و تا سقف 74 ضربه شلاق محکوم می گردد.

تفاوت جرم زورگیری و اخاذی

همانطور که گفتیم، اخاذی یکی از جرایمی است که امروزه به وفور انجام می شود و زورگیری هم یکی از مصادیق اخاذی است. از این رو می توان گفت که به عنوان یکی از شیوه های خشونت آمیز از روش های دیگری مانند تهدید به افشای اسرار و یا حتی ضررهای شرافتی، ناموسی و حتی نفسی هم می توان از اخاذی سخن گفت.

همان طور که براساس قانون مجازات اسلامی گفته شده است، جرمی تحت عنوان اخاذی وجود ندارد و جرم زورگیری هم در قانون و مجازات اسلامی تعریف نشده است. اما هر دوی این جرایم، مشمول ماده 669 قانون مجازات اسلامی هستند و عنوان می کنند که هرگاه فردی دیگری را به هر نحوی به انجام یکی از موارد فوق الذکر تهدید کنند، جرم تهدید صورت گرفته است. این در حالی است که جرایمی مانند زورگیری، اخاذی، سرقت مسلحانه با چاقو، خفت کردن، تهدید و ترساندن، گرفتن مال و یا پول آن هم به زور و حتی سرقت به قصد اذیت و آزار از جمله جرایمی هستند که به سختی قابل تفکیک اند و از همین رو هم تفاوت اخاذی با زورگیری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

جرم زورگیری زمانی رخ خواهد داد که از طریق سرقت مسلحانه، آدم ربایی و یا ضرب و جرح بدون رضایت انجام گیرد که شی و یا مال فرد گرفته شود. به این عمل هم زورگیری گفته می شود که با توجه به جرائم رخ داده در این رابطه، حکم خواهد داشت و فرد خاطی محکوم است. اما به طور کلی مجازات زورگیری اعدام نیست. فردی که مرتکب انجام این جرم می شود، به حبس تعزیری درجه شش یا چهار محکوم خواهد شد. البته این در صورتی است که فرد در این زمینه به جرایم ارتکابی محاربه متوسل نشده باشد که اگر چنین باشد، مجازات در نظر گرفته شده برای او اعدام خواهد بود. البته شخص زورگیر در این روش تنها با استفاده از سلاح مردم را می ترساند. به عبارت دیگر اگر فرد تنها به طرف مردم اسلحه بکشد و استفاده ای از آن نکند، جز محارب شناخته نخواهد شد. به همین دلیل است که گفته می شود جرم زورگیری یک جرم خشن است و مجازات سنگینی دارد که قابل گذشت نیست.

جرایم قابل گذشت

واژه گذشت از نظر لغوی به معنی بخشیدن می باشد. این واژه در اصطلاح حقوقی به معنای چشم پوشی و صرف نظر نمودن فرد شاکی خصوصی از پیگیری و تعقیب شخص متهم به جرم و مجازات وی است. این گذشت شامل تمامی مراحل رسیدگی نظیر تعقیب، تحقیق، محاکمه، و اجرای حکم بوده و در صورتی که شاکی اعلام بخشش نماید، تمام مراجع قضایی مانند دادسرا و دادگاه پرونده را به عنوان پرونده ای مختومه اعلام می نمایند.

در این دسته از جرایم قانون گذار جنبه خصوصی جرم را به منظور رعایت مصالح اجتماعی و نیز مصالح خانوادگی بر بعد عمومی آن ها برتر دانسته و به شاکی این امکان را می دهد که نسبت به پیگیری حقوق خود گذشت نموده و از مجازات متهم صرف نظر نماید.

پیشنهاد طلایی

در صورتی که در رابطه با جرم زورگیری، اخاذی، سرقت، تفاوت و مجازات های هر کدام نیازمند مشاوره و راهنمایی های بیشتر هستید، سایت مشاوره و وکالت آنلاین با برخورداری از کادری مجرب آماده ارائه خدمت به شما خواهد بود!

 

 

 

 

 

 

حکم زورگیری با چاقو و قمه چیست؟

زمان هایی وجود دارد که جرایمی مانند زورگیری با چاقو و قمه بیشتر از سایر جرایم مدنظر هستند. میتوان گفت که اما مجازات زورگیری در نظر عده ای بسیار سخت نخواهد بود اما آنطور که در مجازات های امروزه خواهید دید، قوانین بسیاری در این زمینه وجود دارد که نشان می دهد زورگیری در واقع مجازاتی بسیار سنگین تر دارد و حکم زورگیری با چاقو و قمه از آنچه که تصور می کنید بسیار سنگین تر است.

به گزارش خبرگزاری های مختلف در این زمینه می توان گفت که پایان پرونده های مشهوری که در زمینه زورگیری بوده اند نشان می دهد که اتهام در نهایت محاربه خواهد بود که جرم آن بدون شک اعدام است و میتوان گفت که نمیتوان از اینگونه جرایم فرار کرد.

بیش از 1600 عنوان جرم در این زمینه ایجاد شده است که البته دغدغه های جامعه امروزی را بسیار عظیم تر از آنی کرده که شما میتوانید تصور کنید. قانون گذاران مختلف در این زمینه دچار تعلل خواهند شد و موارد مشابهی با زورگیری با چاقو و قمه هم جز همین موارد به شمار خواهند آمد.

زورگیری چیست؟

زورگیری یا اخاذی یکی از جرائم رایج در ایران است. اخاذی ترجمه یک کلمه فرانسوی است که به معنای باج گیری و یا گرفتن یک مال به زور و تهدید است. هدف از این جرم این است که فرد بتواند مالی را به صورت غیرقانونی و با زور و تهدید به دست آورد و در واقع میتوان گفت که جرم اخاذی یکی از جرایمی است که زیر مجموعه ای از جرم تهدید به شمار می آید.

عنصر قانونی جرم زورگیری چیست؟

زمانی که صحبت از عنصر قانونی جرم زورگیری به میان می آید، عده بسیاری در واقع تصوراتی در مورد حکم مجازات آن دارند این در حالی است که عنصر قانونی جرم بدین معناست که چه عملی باعث شده است که این عمل جرم شناخته شود. با اینکه جرم زورگیری که به آن باج گیری هم گفته می شود اهمیت زیادی دارد و اگر در سطح جامعه با آن برخورد کنیم خواهیم دید که همه جرم مستقل اخاذی را تعریف نکرده اند. جرم تهدید در واقع به معنای اخاذی و بیان عناصر قانونی است که میتوان مصادیق آن را در ماده 699 یافت. در این ماده همچنین قانون گذاری بیان می کند که هرگاه شخصی، فردی دیگر را به هر نحو تهدید به قتل و یا ضررهای نفسی وشرافتی کند و یا فرد را به این واسطه برای تقاضای وجه مجبور کند در نهایت به مجازات شلاق تا 74 ضربه و همچنین زندان محکوم خواهد کرد. این جرم اخاذی است و البته راه های بسیاری در این زمینه وجود دارد که شما بتوانید زورگیری را نیز جز جرایم جدی در نظر داشته باشید.

عنصر مادی جرم زورگیری چیست؟

عنصر مادر در واقع به معنای جرم و قصد و نیتی مجرمانه است که در واقعیت انجام می گیرد. عنصر مادی جرم زورگیری و یا اخاذی از دو بخش تشکیل شده است که بخش اول آن شامل تهدید و یا تقاضای مال، وجه و یا انجام یک کار است که جمع هر دوی این دو مورد در واقع عنصر مادی جرم زورگیری را ایجاد میکند.

تهدید در جرم زورگیری به چه معناست؟

تهدید در واقع زمانی رخ خواهد داد که دیگری کسی را از انجام یک کار نامشروع و غیرقانونی بترساند که در ازای این اقدام به درخواست مالی از او بکند و یا کاری را انجام دهد که او به شخصه مایل به انجام آن نیست. تهدید در واقع برای اخاذی باید از یکی از روش های قتل، تهدید به ضرر شرفی، تهدید به ضرر نفسی و همچنین تهدید به ضرر مالی است که البته تهدید به فاش کردن هم میتواند یکی از آن ها باشد. در جرم تهدید میتوان گفت که تقاضا و یا عدم تقاضای دریافت مال می تواند صورت بگیرد.

عنصر روانی در جرم زورگیری چیست؟

زمانی که جرم زورگیری رخ می دهد، بدون شک افراد ممکن است که با مشکلات بسیاری در این زمینه از نظر روحی مواجه شوند. در واقع حسی است که شخص تهدید کننده در نظر دارد با ایجاد ترس و دلهره در تهدید شونده ایجاد کند. در واقع زمانی که تهدید شونده مالی در جرم زورگیری درگیر شود به طور حتم از نظر روانی ذهن او درگیر خواهد شد و حتی ممکن است که دچار مشکلات بسیاری در این زمینه شود. در این مورد، حتی اگر انگیزه از انجام این کار تفریح و سرگرمی باشد و یا حتی فرد به قصد جدی اقدام به این کار کند باید بداند که همین که عنصر روانی انجام شده است دیگر مسئله این نیست که زورگیری و اخاذی صورت گرفته است یا خیر بلکه باید دانست که انگیزه فرد تا چه حد بوده است که باعث نمی شود جرم به صورت کامل انجام گیرد. در این زمینه ممکن است که انگیزه فرد در کم کردن مجازاتش موثر باشد.

تفاوت اخاذی با زورگیری چیست؟

همانطور که گفتیم، اخاذی یکی از جرایمی است که امروزه به وفور انجام می شود و زورگیری هم یکی از مصادیق اخاذی است. از این رو میتوان گفت که به عنوان یکی از شیوه های خشونت آمیز از روش های دیگری مانند تهدید به افشای اسرار و یا حتی ضررهای شرافتی، ناموسی و حتی نفسی هم میتوان از اخاذی سخن گفت.

همان طور که براساس قانون مجازات اسلامی گفته شده است، جرمی تحت عنوان اخاذی وجود ندارد و جرم زورگیری هم در قانون و مجازات اسلامی تعریف نشده است. اما هر دوی این جرایم، مشمول ماده 669 قانون مجازات اسلامی هستند و عنوان می کنند که هرگاه فردی دیگری را به هر نحوی به انجام یکی از این موارد تهدید کنند جرم تهدید صورت گرفته است. این در حالی است که جرایمی مانند زورگیری، اخاذی، سرقت مسلحانه با چاقو، خفت کردن، تهدید و ترساندن، گرفتن مال و یا پول آن هم به زور و حتی سرقت به قصد اذیت و آزار از جمله جرایمی هستند که به سختی قابل تفکیک اند و از همین رو هم تفاوت اخاذی با زورگیری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

جرم زورگیری اما هنگامی رخ خواهد داد که از طریق سرقت مسلحانه، آدم ربایی و یا ضرب و جرح بدون رضایت انجام گیرد که شی و یا مال فرد گرفته شود. به این عمل هم زورگیری گفته می شود که با توجه به جرائم رخ داده در این رابطه، حکم خواهد داشت و فرد خاطی محکم است. به طور کلی اما مجازات زورگیری اعدام نیست اما مجرم به حبس تعزیری درجه شش یا چهار محکوم خواهد شد. البته چنانچه که فرد در این زمینه به جرایم ارتکابی محاربه متوسل نشده باشد. در این صورت مجازات برای او اعدام خواهد بود که البته شخص زورگیر در این روش تنها با استفاده از سلاح مردم را می ترساند اما اگر به طرف مردم تنها اسلحه بکشد و استفاده ای از آن نکند در واقع جز محارب شناخته نخواهد شد. به همین دلیل است که گفته می شود جرم زورگیری یک جرم خشن است و مجازات سنگینی دارد که قابل بخشش نیست و فرد دیگر در صورتی که محکومیت کیفری نداشته باشد در مجازات خود دچار تخفیف نخواهد شد.

حکم زورگیری با قمه و سلاح سرد چیست؟

با توجه به اینکه جرائمی که تحت عنوان زورگیری انجام می شوند امروزه بسیار رواج یافته اند میتوان گفت که خبرگذاری های مختلف در این زمینه با در نظر گرفتن اینکه حکم اعدام برای زورگیری با سلاح سرد اعدام است، اینطور می گوید که قوانینی که در این زمینه وجود دارد براساس ظرفیت اجرا خواهند شد و ما مشکلی در حوزه قانونی نداریم. وی همچنین افزود که در زورگیری و ایجاد رعب و وحشت میان مردم، هیچ فرقی بین کاربرد سلاح گرم و سرد وجود ندارد و هر دوی آن ها از جمله محاربه محسوب می شوند.

رئیس کمیسیون های قضایی همچنین در این زمینه و در پاسخ به سوالی که گفته می شود آیا طرحی در این زمینه به مجلس ارائه خواهد شد یا خیر گفت که احتیاجی به قانون گذاری در این زمینه وجود ندارد اما در عین حال، اگر طرحی با این موضوع تصویب شود باید گفت که تبعاتی خواهد داشت که همگان باید آن را قبول کنند. وی تاکید کرد که براساس قانون های موجود، هرگونه اقدامی که در این زمینه انجام شود چه از طریق سلاح سرد باشد و چه از طریق سلاح گرم باید مورد بررسی قرار گیرد و در صورتی که جرم محرز باشد حکم اعدام برای فرد صادر خواهد شد. رئیس قوه قضاییه هم در این زمینه اینطور می گوید که بر حسب موازینی که شرعی و قانونی هستند و مصوب شده اند، دیگر تفاوتی در زمینه بکارگیری سلاح سرد و یا گرم وجود نخواهد داشت و همچنین که در حکم محاربه نیز مجازات به طور قطع اعدام است.

تفاوت راهزنی و زورگیری چیست؟

سوالی که ممکن است در این زمینه برای شما پیش بیاید این است که تفاوت بیت راهزنی و زورگیری که همان سرقت توام به آزار است چیست؟ هر دوی این جرائم در واقع توسط قاضی هایی که بر عمل زورگیری تطبیق داده می شوند مورد بررسی قرار می گیرند و در هر دوی آن ها نیز جرم محارب است و گفته می شود که فرد به دار آویخته خواهد شد. برای دریافتن پاسخ این سوال چندین نکته را باید توجه کنید. نخستین نکته این است که به دلیل اینکه سرقت مقرون به آزار است، باید محارب را بدانید و در این زمینه هم دو شرط لازم است که شرط اول حمل اسلحه است و شرط دوم ارعاب و ترساندن مردم. در واقع میتوان گفت که در هر دوی اینها شرایط برای انجام این جرایم مورد نظر است اما نکته مهم این است که زمانی که شما از راهزنی صحبت می کنید، عنصر اصلی آن بسته به یک قوه است که در فرهنگ عامه ایران به درستی آن را در قالب زورگیری هم بیان کرده اند.

راهزن در واقع به فردی گفته می شود که مستوجب حد است که یکی از این حدود در واقع قتل خواهد بود. البته در این جرم اگر بتوان خفیف شدن جرم را اثبات کرد، مستوجب تعزیر خواهد شد اما زمانی که از سرقت توام با آزار صحبت میشود، فرض بر این است که عدم ارعاب و همچنین عدم حمل اسلحه صورت گرفته است و زمانی که این دو ثابت شوند نیز می توان مرتکب را محارب دانست.

مجازات زورگیری در قانون چیست؟

گفته می شود که در قانون مجازات اسلامی، جرمی تحت عنوان زورگیری و همچنین اخاذی وجود ندارد و به همین دلیل است که باید آن را مشمول موارد 669، 652 و همچنین 617 دانست. در قانون مجازات اسلامی می توان گفت که با تغییر اندکی در مورد سرقتی میتوان به زورگیری هم رسید.

در زمانی که قانون اساسی در حال تصویب بوده است، میتوان گفت که مجازات عمومی در سال 1304 برای اینگونه از جرایمی مانند زورگیری در بخش هایی مانند سرقت های جنحه ای و جنایی تقسیم بندی شده است. با پیروزی انقلاب اسلامی و همچنین تقسیم بندی جرائم به صورت مختلف، حدود قصاص، دیات و همچنین قطاع الطریق هم انجام شده است که البته در این حالت، سرقت مستوجب حد است و سرقت تعزیری نامیده می شود و براساس ماده 108 میتوان گفت که اگر شرایط در این حوزه نباید سرقت تعزیری صورت گرفته است و نه زورگیری. و مجازات آن تا 74 ضربه شلاق در نظر گرفته شده است و در خصوص نسخ و یا قابلیت اجرایی بودن آن نیز میتوان گفت که قانونگذار سکوت اختیار کرده است.

پیشبینی ما در این بخش این است که 74 ضربه شلاق برای سرقت های تعزیری ایجاد شده است که با توجه به شیوع سرقت ها و همچنین شیوه های جدیدی که برای سارقان مدنظر است میتوان به زورگیری هم آن ها را نسبت داد.  در ماده 669 اما اینطور گفته می شود که هرگاه کسی بخواهد فردی را مجبور به انجام کاری کند و یا اقدام به زورگیری های شرفی و نفسی داشته باشد، به مجازات بین 74 ضربه شلاق و بین دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد. هرکس بخواهد به وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر قدرت نمایی کند و یا آن را وسیله ای برای زورگیری بداند، جز افرادی شناخته خواهد شد که زورگیری را انجام داده اند و در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس و همچنین شلاق محکوم خواهند شد.