سلاح سرد

آشنایی با قوانین حمل سلاح سرد و مجازات ضرب و جرح با آن

اگرچه در رابطه با حمل سلاح سرد و استفاده از آن اما و اگرهای بسیاری وجود دارد و این موضوع مورد توجه ویژه قانون مجازات اسلامی واقع نشده است، اما در خصوص قصاص و دیه آسیب های ناشی از این نوع سلاح و ضرب و جرح با استفاده از آن، مجازات هایی تعیین شده است. همین امر موجب شده است تا ممنوعیت استفاده از سلاح سرد به عنوان طرحی مهم مطرح گردد و سال ها در انتظار تصویب بماند.

سلاح سرد

آلات و وسایلی که بر خلاف سلاح های گرم به هنگام به کارگیری صدا، شعله و حرارتی از خود ساطع نمی کنند و برخورد آن ها با بدن فرد به هنگام ضرب و جرح زمینه ایجاد پارگی، خونریزی، از کار افتادگی موقت و یا همیشگی اعضای بدن و نهایتا وارد شدن صدمات روحی و جسمی و گاهی مرگ را فراهم می سازد، سلاح سرد نامیده می شوند.

لازم به ذکر است که قانون مجازات اسلامی در این باره سکوت پیشه نکرده است.

بر اساس ماده 617 قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات:

اگر فردی چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگری را وسیله تظاهر و قدرت نمایی خود قرار دهد و یا با استفاده از این سلاح ها به مزاحمت، اخاذی و تهدید دیگر افراد پرداخته و با آن ها درگیر شود، در حالتی که از مصادیق محارب محسوب نشود، محکوم به گذراندن 6 ماه تا 2 سال زندان و 74 ضربه شلاق می گردد. در صورتی که از مصادیق محارب باشد، فرد استفاده کننده از سلاح سرد محکوم به حد می شود.

حد

مقدار مجازات حدی را قانون گذار با مراجعه به قرآن و اقتباس از متن شیوا و صریح آن مشخص کرده و حق هیچ گونه کم یا زیاد کردن میزان آن را با در نظر گرفتن نوع گناه و شرایط مختلف ندارد. برای مثال در قرآن کریم برای مجازات شرب خمر، 80 ضربه شلاق مشخص شده است. بنا براین مقدار شرب خمر هر اندازه که باشد، چه کم و چه زیاد، فرد مرتکب شونده شامل این حد خواهد شد.

مصادیق محارب

بر اساس ماده 183 قانون مجازات اسلامی:

هر فردی که با هدف ایجاد رعب و وحشت و نیز سلب آزادی و امنیت دیگر افراد جامعه از سلاح سرد استفاده نماید، مفسد فی الرض شناخته شده و از مصادیق محارب می باشد.

اولین مصداق از مصادیق محارب را به وضوح در ماده 183 قانون مجازات اسلامی می توان یافت. همان گونه که پیش تر نیز اشاره کردیم، به موجب این ماده اگر فردی با هدف ترساندن اعضای جامعه دست به اسلحه ببرد، مصداقی برای محارب می باشد. توجه داشته باشید که دست به سلاح بردن در این جا به معنای استفاده حتمی از آن نیست. بلکه مطلق دست به سلاح سرد بردن حتی در صورتی که از  آن استفاده نکند و تنها باعث ترس مردم شود، از مصداق های محارب می باشد.

داشتن سلاح سرد جرم است.

بر اساس ماده 4 قانون مجازات قاچاق و اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح های غیر مجاز:

وارد نمودن هر گونه اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به کشور و نیز خارج نمودن آن ها از کشور، ساخت این اقلام، مونتاژ و نگهداری آن ها، حمل و نقل، توزیع، تعمیر و انجام هر نوع معامله با این آلات بدون دارا بودن مجوز از مراجع قضایی ذی صلاح، جرم محسوب شده و فرد محکوم به گذراندن مجازات می باشد.

به موجب ماده 6 قانون مجازات قاچاق و اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح های غیر مجاز:

اگر فردی به صورت غیر مجاز و بدون دارا بودن مجوز از مراجع ذی صلاح نسبت به خرید سلاح سرد، نگهداری و حمل و نقل آن اقدام نماید و یا از آن در هر گونه معامله دیگری استفاده نماید، محکوم به گذراندن 91 روز تا 6 ماه حبس و نیز پرداخت 10 میلیون ریال تا 20 میلیون ریال وجه نقد می باشد.

در صورتی که موضوع جرم ماده 6 قانون مجازات قاچاق و اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح های غیر مجاز از یک قبضه بیشتر باشد، مجازات فرد مرتکب نیز بنا به تعداد قبضه ها تشدید خواهد شد.

قوانین حمل سلاح سرد در ایران

حمل وسایل و ادواتی نظیر قمه، شمشیر، چاقوی ضتمن دار، ساتور، قداره و یا پنجه بوکس که استفاده از آن ها صرفا در هنگام درگیری فیزیکی و ضرب و جرح مورد استفاده قرار می گیرند، جرم محاسبه گشته و افراد مرتکب نیز محکوم به گذراندن حداقل مجازات تعیین شده خواهند شد.

واردات، ساخت و عرضه سلاح هایی که در بالا به آن ها اشاره شد، ممنوع می باشد. فلذا مرتکبین محکوم به پرداخت جریمه نقدی درجه شش شده و این سلاح ها نیز به نفع دولت ضبط شده و یا معدوم می گردند.

مجازات درجه شش

قانون مجازات اسلامی به منظور برخورد با مرتکبین جرایم گوناگون، با در نظر گرفتن نوع جرم مرتکب شده مجازات هایی را در نظر گرفته اند که بر اساس شدت، آن ها را در 8 درجه مختلف دسته بندی نموده اند. مجازات درجه شش در قانون مجازات اسلامی به صورت زیر خواهد بود:

حبس بین شش ماه تا دو سال

جریمه نقدی بین بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال

بین سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق، در صورت ارتکاب به جرم منافی عفت بین سی و یک تا نود و نه ضربه شلاق

جرایم منافی عفت شامل جرایمی گوناگون نظیر رابطه نامشروع می باشد. این جرایم زمینه از بین رفتن عفت در جامعه را تشدید می کنند.

محروم شدن از حقوق اجتماعی بین شش ماه تا یک سال

منتشر شدن حکم قطعی در رسانه ها

ممنوع الفعالیت شدن حداکثر پنج ساله در یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای افراد حقوقی

ممنوعیت حداکثر پنج ساله از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه در مورد افراد حقوقی

ممنوعیت حداکثر  پنج ساله از صدور بعضی از سندهای تجاری به وسیله افراد حقوقی

تولید سلاح های سرد، عرضه آن ها و یا حمل این ادوات در موارد ورزشی، نمایشی، آموزشی و در مواقعی که فرد به منظور استفاده شغلی و یا دفاع شخصی به طور ضروری نیازمند آن ها می باشد، در صورتی که شخص برای این کار مجوز دریافت نماید، بلا مانع خواهد بود.

نحوه صدور مجوز فوق الذکر و نیز مرجع صدور آن بر اساس آیین نامه ای می باشد که ظرف مدت زمان سه ماه از موعد ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزیران دارای صلاحیت دادگستری و نیز وزیران کشوری و همچنین با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران جمع آوری و تهیه شده و در نهایت به تصویب و تایید اعضای هیئت وزیره می رسد.

انواع سلاح سرد

همان گونه که پیش تر نیز اشاره کردیم، منظور از سلاح سرد هر گونه سلاح مورد استفاده در دفاع و تهاجم و ضرب و جرح بوده که از محدوده باروت، شلیک و انفجار گلوله خارج می باشد. از جمله مهم ترین این سلاح ها می توان به چاقو، زنجیر، پنجه بوکس، قمه، افشانه های اشک آور، افشانه های خواب آور، افشانه های بیهوش کننده، شوکرهای الکتریکی، تفنگ بادی، کلت بادی مشابه سلاح گرم، انواع پرتاب کننده های سوزن های سمی و آغشته به مواد شیمیایی و بیولوژیکی و همچنین سلاح های بی حس کننده جانداران اشاره نمود.

آشنایی با ضرب و جرح عمدی و غیر عمدی

آستانه تحمل و ظرفیت افراد در هنگام بروز حوادث گوناگون متفاوت است. همین امر موجب شده است تا در مواقعی که فرد عصبانی می شود، برخوردهای نا شایستی از وی ببینیم. این که فرد در چنین مواقعی خویشتن دار بوده و با سعه صدر با مشکل پیش آمده برخورد نماید، نیازمند تمرینات پر تکرار است. برخوردهایی که فرد در حین عصبانیت بروز می دهد، گاهی منجر به ضرب و جرح می شود.

ضرب و جرح

اصطلاح ضرب به معنای زدن بوده و به آسیب ها و صدماتی اطلاق می گردد که ورود آن ها به بدن موجب جداسازی نسوج و همچنین خونریزی بدن نمی گردد. این آسیب ها تنها کبودی، سرخ شدگی، تورم و… را برای فرد به دنبال خواهد داشت.

اصطلاح جرح نیز به معنای زخم زدن بوده و تمامی آسیب هایی که موجب جدا شدن نسوخ و بافت های بدن از هم شده و در ظاهر فرد نیز خونریزی رخ می دهد. خراشیدگی، بریدگی و پارگی دست نمونه هایی از جرح می باشند.

ضرب و جرح عملی است که در برخی موارد موجب شکستگی استخوان ها شده و زمینه از بین رفتن حواس فرد مصدوم و یا اختلال در عملکرد این حواس را به دنبال دارد. در موارد کمی عقل مصدوم زایل شده و این آسیبی جبران ناپذیر به وی است. ضرب و جرح به دو شکل ضرب و جرح عمدی و ضرب و جرح غیر عمدی شکل می پذیرد. لازم به ذکر است که اثبات ضرب و جرح غیر عمدی امری مشکل و پر دردسر است.

فرد مجری ضرب و جرح ممکن است این کار را به وسیله دست، پا و یا با به کارگیری آلاتی نظیر سنگ و چوب انجام دهد. در ضرب و جرح عمدی نوع وسیله مورد استفاده هیچ گونه اهمیتی ندارد و آن چه که حائز اهمیت است، میزان و نوع آسیبی است که به فرد وارد شده و در ظاهر اندام های وی مشخص است.

ضرب و جرح عمدی

ضرب و جرح عمدی از جمله جرایم انکار ناپذیری است که قانون گزار به منظور جلوگیری از آن برخوردی بسیار شدید با مرتکبان اندیشیده است. اگر شخصی به صورت کاملا عامدانه ضربه ای به دیگری وارد کند که شکستگی، از کار افتادگی عضو، بیماری دائمی و یا از بین رفتن و ایجاد نقص در حواس را به دنبال داشته باشد و یا باعث زایل شدن عقل فردی که مورد ضرب و جرح قرار گرفته، شود، این عمل وی ضرب و جرح عمدی نامیده می شود.

ضرب و جرح غیر عمدی

اثبات غیر عمدی بودن جرم ضرب و جرح یکی از پر دردسرترین و سخت ترین مواردی است که بسیاری از مرتکبین با آن دست و پنجه نرم می کنند. اگر فردی که مرتکب ضرب و جرح شده است، نتواند غیر عمدی بودن آن را اثبات نماید، به عنوان مجرم شناخته خواهد شد و مجازات های ضرب و جرح عمدی برای او اعمال می شود.

مجازات ضرب و جرح

بر اساس قانون و شرع، ضرب و جرح عامدانه که ناشی از درگیری و نزاع عمدی باشد و یا هر نوع اقدام دیگری که باعث شود به فردی خسارت بدنی وارد گردد، زمینه ضمان کسی که ضربه را وارد نموده است و یا عامل جرح را فراهم نموده و بر اساس قانون مجازات اسلامی این خسارت حق الناس محسوب شده و باید از راه اجرای قصاص متشاکی و یا پرداخت دیه به شاکی جبران گردد.

به موجب تبصره ماده ای که به منظور مجازات مرتکبین ضرب و جرح توسط قانون گزار وضع شده است، در صورتی که وقوع جرم ضایعات فوق الذکر را به دنبال نداشته باشد و وسیله استفاده شده در این جرم چاقو، اسلحه و امثال این ها باشد، مرتکبین به گذراندن 3 ماه تا 1 سال زندان محکوم می گردند.

ضرب و جرح با سلاح سرد

بر اساس تحقیقات صورت گرفته حمل سلاح سرد حسی کاذب از قدرت و برتری را به فرد حمل کننده تلقین کرده و بدین ترتیب موجب می شود تا در صورت وقوع کوچک ترین نزاعی او نسبت به استفاده از سلاح سرد در ایجاد ضرب و جرح اقدام نماید. بدین ترتیب حتی جزئی ترین ضرب و جرح ها و نزاع ها به درگیری های خونین در بین افراد خواهد انجامید.

سلاح های سرد با توجه به نوع کاربردشان در ضرب و جرح به دو دسته سلاح سرد جنگی و سلاح سرد غیر جنگی تقسیم بندی می شوند.

مجازات استفاده از سلاح سرد جنگی در ضرب و جرح

این دسته از سلاح ها شامل انواع گوناگونی نظیر سر نیزه های قابل نصب بر روی تفنگ، گاردهای سنگری رایج در نیروهای مسلح و یا شبیه به آن ها همچون شمشیر و امثال آن می باشد. حتی اگر هیچ استفاده ای از این نوع سلاح در ضرب و جرح نشود.

دارا بودن سلاح سرد جنگی و مهمات و ادوات آن اگر فاقد مجوز از مراجع ذی صلاح باشد، مجازاتی معادل نود و یک روز تا 6 ماه زندان و یا پرداخت جریمه نقدی از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال به دنبال خواهد داشت. در صورتی که طرف مقابل در حین ضرب و جرح آسیب ببیند، بنابر نوع و میزان آسیب دیدگی مجازات دیه و یا قصاص برای او در نظر گرفته خواهد شد.

مجازات استفاده از سلاح سرد غیر جنگی در ضرب و جرح

آلاتی نظیر چاقو، کارد آشپزخانه، ساطور، چاقوی ضامن دار و وسایلی از این قبیل که کاربردهای فراوانی در زندگی عادی و روزمره مردم دارند، قابل ممنوع کردن نبوده و بنابراین قانون گزار حمل و نگه داری آن ها را جرم اعلام نمی کند و برای این کار مجازاتی در نظر گرفته نشده است.

اما گاهی افراد این وسایل را به صورت غیر مجاز در ضرب و جرح مورد استفاده قرار داده و با استفاده از آن ها به قدرت نمایی می پردازند. همان گونه که پیش تر نیز اشاره شد، قدرت نمایی با این سلاح ها در ضرب و جرح ها جرم محسوب شده  دارای مجازات می باشد.

بر اساس ماده 617 قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات:

اگر فردی چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگری را وسیله تظاهر و قدرت نمایی خود قرار دهد و یا با استفاده از این سلاح ها به مزاحمت، اخاذی و تهدید دیگر افراد پرداخته و با آن ها درگیر شود، در حالتی که از مصادیق محارب محسوب نشود، محکوم به گذراندن 6 ماه تا 2 سال زندان و 74 ضربه شلاق می گردد. در صورتی که از مصادیق محارب باشد، فرد استفاده کننده از سلاح سرد محکوم به حد می شود.

نکته مهم این است که استفاده از سلاح سرد در بخش ها و مشاغل گوناگون نیازمند متمایز سازی می باشد. به عنوان مثال نیاز است که یک طلا فروش همواره در مغازه خود گاز اشک آور داشته باشد و یا وجود یک چاقوی بزرگ سلاخی در قصابی ها امری عجیب و غیر قابل باور نیست. اما دارا بودن آلاتی نظیر پنجه بوکس و قمه و حمل آن ها توسط نوجوانان و یا اوباش ها، هیچ گونه توجیه قانونی ندارد.

پیشنهاد طلایی

اگر در رابطه با سلاح سرد، قوانین حمل آن و مجازات های ضرب و جرح با آن به مشاوره و راهنمایی های بیشتری نیاز دارید، سایت وکالت و مشاره حقوقی آنلاین با برخورداری از کادری مجرب آماده پاسخگویی به سوالات شما در این زمینه و تمام زمینه های گوناگون حقوقی خواهد بود!