آشنایی با جرم زورگیری و اخاذی به شیوه تصادف ساختگی

تصادف های ساختگی یکی از روش هایی است که امروزه علاوه بر به دام انداختن افراد جامعه و ماموران بیمه، در بسیاری موارد موفق به فریب دادن ماموران پلیس نیز شده است! اخاذی از راننده، هم دست شدن با وی به منظور دریافت پول و غرامت از بیمه و نیز زورگیری و سرقت مهم ترین اهداف دنبال شده در نقشه تصادفات ساختگی می باشد.

بر همین اساس پلیس اعلام نموده است که در صورت مشاهده و شناسایی افراد سودجویی که دست به طراحی و اجرای تصادفات ساختگی زده و قصد دارند با این کار به اخاذی و زورگیری، سرقت و دریافت غرامت از بیمه بپردازند، آن ها را به منظور تعقیب پرونده و اعمال مجازات به مراجع قضایی معرفی خواهند نمود.

پلیس بر این باور است که افراد سودجو با به کار بستن راهکارهای ویژه، از نا آگاهی رانندگان از قوانین موجود و نیز ترس و استرس اولیه این افراد از رخداد تصادف استفاده نموده و به صحنه سازی و مدرک سازی پرداخته و بدین ترتیب به اهداف شوم خود دست پیدا می کنند.

بسیار دیده شده است که فردی ولگرد و یا معتاد خود را عمدا جلوی ماشین انداخته و سپس وانمود می کند که در اثر برخورد با ماشین دچار آسیب دیدگی شده است. سپس از راننده در قبال نادیده گرفتن تصادف و عدم اعلام آن به پلیس تقاضای پول می نماید! در برخی موارد نیز سارقان با ایجاد تصادف ساختگی، راننده را به منظور بررسی صحنه تصادف سرگرم نموده و سپس نسبت به انجام سرقت اقدام می نمایند.

تصادف ساختگی

افرادی که با طراحی و اجرای تصادفات ساختگی سعی در اخاذی و زورگیری از رانندگان دارند، در صورت اثبات ساختگی بودن سانحه تصادف، مجرم تلقی شده و به منظور اعمال مجازات به مراجع قانونی دارای صلاحیت معرفی می گردند. بی شک در این میان چنین افرادی ادعا می کنند که تصادف رخ داده، ساختگی نیست. لازم است این اشخاص بدانند که کارشناسی تصادفات رانندگی ای که روزانه در مسیرهای گوناگون رخ می دهد، عملی کاملا علمی و در عین حال حرفه ای می باشد. افسران کارشناس مشغول به کار در این زمینه با توجه به محلی که تصادف در آن به وقوع پیوسته است، آثار تصادف رخ داده و نیز انطباق دادن نقاط برخورد دو وسیله نقلیه مورد نظر و یا وسیله نقلیه با عابر، با اعمال نظرات کارشناسانه خود مقصر تصادف را شناسایی می کنند.

در رابطه با اثبات برخورد و تصادف وسایل نقلیه با عابرین پیاده نیز، افسران کارشناس با در نظر گرفتن مسیر حرکت عابر پیاده، مسیر حرکت وسیله نقلیه، نقطه برخورد وسیله نقلیه به عابر پیاده و آسیب ایجاده شده در بدن عابر پیاده، با به کار گرفتن اظهارات کارشناسانه خود صحت و یا عدم صحت تصادف را مشخص می نمایند.

بنابر آن چه تا به حال گفته شد، در صورتی که عده ای از افراد سودجو و فرصت طلب به منظور زورگیری و اخاذی و یا دریافت غرامت از بیمه دست به طراحی و اجرای تصادفات ساختگی بزنند، اگر افسر راهنمایی و رانندگی با به کارگیری تجربیات و علم خود و نیز استفاده از علوم فنی مهندسی موجود در این زمینه ساختگی بودن تصادف را تایید نماید، شخص مرتکب در مقابل قانون به عنوان متقلب شناخته شده و به علت انجام عملی که به منظور کسب مال نا مشروع انجام داده است، مجرم محسوب می گردد. در چنین حالتی مراتب صورت جلسه و نیز مستندات موجود در این زمینه با هدف پیگیری و اعمال مجازات به مراجع قضایی تحویل می گردد.

زورگیری یا اخاذی

شانتاژ کلمه ای فرانسوی است که معنای آن در زبان فارسی اخاذی می باشد. اخاذی را می توان زورگیری، باج گیری و گرفتن مال، وجه نقد و یا هر چیز دیگری با استفاده از زور و تهدید معنا کرد. بنابراین همان گونه که اشاره کردیم، زورگیری مصداقی روشن از اخاذی می باشد.

هدف از این جرم این است که فرد مجرم بتواند مالی را به صورت غیرقانونی و با زور و تهدید به دست آورد و در واقع می توان گفت که جرم اخاذی یکی از جرایمی است که زیر مجموعه ای از جرم تهدید به شمار می آید.

مجازات جرم تصادف ساختگی به منظور اخاذی و زورگیری و دریافت غرامت از بیمه

به موجب ماده 61 قانون بیمه شخص ثالث

در صورتی که شخصی با به کار بستن اعمال متقلبانه نظیر صحنه سازی تصادفات ساختگی سعی کند مبلغی را بابت خسارت دریافت نماید، محکوم به حبس تعزیری درجه شش و پرداخت جزای نقدی به میزان دو برابر آن چه در این راه به دست آورده است، می باشد.

مجازات درجه شش

قانون مجازات اسلامی به منظور برخورد با مرتکبین جرایم گوناگون، با در نظر گرفتن نوع جرم مرتکب شده مجازات هایی را در نظر گرفته اند که بر اساس شدت، آن ها را در 8 درجه مختلف دسته بندی نموده اند. مجازات درجه شش در قانون مجازات اسلامی به صورت زیر خواهد بود:

حبس بین شش ماه تا دو سال

جریمه نقدی بین بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال

بین سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق، در صورت ارتکاب به جرم منافی عفت بین سی و یک تا نود و نه ضربه شلاق

جرایم منافی عفت شامل جرایمی گوناگون نظیر رابطه نامشروع می باشد. این جرایم زمینه از بین رفتن عفت در جامعه را تشدید می کنند.

محروم شدن از حقوق اجتماعی بین شش ماه تا یک سال

منتشر شدن حکم قطعی در رسانه ها

ممنوع الفعالیت شدن حداکثر پنج ساله در یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای افراد حقوقی

ممنوعیت حداکثر پنج ساله از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه در مورد افراد حقوقی

ممنوعیت حداکثر  پنج ساله از صدور بعضی از سندهای تجاری به وسیله افراد حقوقی

ارکان جرم زورگیری

احراز سه رکن قانونی، مادی و معنوی از مهم ترین ارکان تحقق هر جرمی می باشند. در صورتی که هر یک از این ارکان وجود نداشته باشد، تحقق جرم نیز منتفی است. مگر در شرایطی که قانون گزار خلاف چنین اصلی را شرط رسیدگی به پرونده قرار دهد.

خوب است بدانید که ارکان مادی و معنوی جرم از رکن قانونی آن منشعب می گردند. دلیل این امر نیز این است که قانون گزار با گنجاندن شرایط مادی و معنوی تحقق جرم در دل عنصر قانونی آن به جرم انگاری خواهد پرداخت. در ادامه به معرفی و بررسی ارکان نام برده شده خواهیم پرداخت.

عنصر قانونی جرم زورگیری

بر اساس اقتضای اصل قانونی بودن جرم و مجازات، لازم است که قانون گزار کلیه کارها و رفتارهای مجرمانه را تعیین و اعلام نموده و مجازات های در نظر گرفته شده برای مرتکبین این اعمال را نیز به طور کاملا صریح اعلام کند. گفتنی است که قانون گزار باید تمام تلاش خود را به کار بگیرد تا از اعمال سلیقه شخصی خود در تبیین و تشریح عناوین مجرمانه پیشگیری نماید.

از طرف دیگر نیز لازم است که اعضای جامعه تمامی اعمال و رفتاری را که مخالف و منتفی قانون آن جامعه می باشند، شناخته و با عواقب انجام آن ها آشنایی کامل داشته باشند. بر اساس قاعده ” قبح عقاب بلابیان” و نیز طبق آیات مبارکه قرآن کریم، در صورتی که فردی بدون اعلام قبلی مورد مجازات قرار بگیرد، عملی زشت صورت پذیرفته است. در این جا فرض را بر مباح و قانونی بودن کلیه اعمال و رفتارهایی که در جامعه رخ می دهد، قرار داده اند. بنابراین هر رفتار و عملی که مجرمانه تلقی شود، باید از پیش توسط قانون گزار به تمامی افراد جامعه اعلام شده و مجازات آن نیز به طور صریح مشخص گردد.

عنصر مادی جرم زورگیری

عنصر مادی جرم زورگیری به این نکته اشاره دارد که مجرم قصد و نیت مجرمانه ای را که در ذهن خود پرورش داده است، به عرصه عمل برساند. این عنصر در رابطه با جرم زورگیری از دو بخش که در ادامه مورد معرفی و بررسی قرار می گیرند، تشکیل شده است.

تهدید

تهدید به معنای ترساندن فرد از عملی نا مشروع و غیر قانونی می باشد. برای مثال در صورتی که فردی شخص دیگری را ترسانده و از وی مالی را تقاضا نماید و یا او را وادار به انجام کاری بدون دریافت دستمزد نماید، مرتکب جرم تهدید شده است. تهدید به قتل، تهدید به ضرر شرفی، تهدید به ضرر نفسی، تهدید به ضرر مالی و یا تهدید به فاش کردن راز نمونه های تهدید برای جرم زورگیری می باشند.

تقاضای مال، وجه، انجام کار و عدم انجام کار

همان گونه که پیش تر نیز اشاره نمودیم، تقاضا و یا عدم تقاضای دریافت مال و یا انجام و یا عدم انجام یک کار از فرد تهدید شونده یکی از اتفاقاتی است که در جرم تهدید رخ می دهد. جالب است بدانید که در جرم زورگیری این چنین نیست. به منظور تحقق جرم زورگیری لازم است که مجرم در عین تهدید کردن فرد، از او درخواست کند که مال و یا وجهی را به او داده و یا کاری را که او می گوید انجام بدهد و از انجام کاری که او دستور می دهد، دست بکشد.

عنصر معنوی جرم زورگیری

زمانی که جرم زورگیری رخ می دهد، بدون شک افراد ممکن است که با مشکلات بسیاری در این زمینه از نظر روحی مواجه شوند. در واقع عنصر معنوی جرم زورگیری حسی است که شخص تهدید کننده در نظر دارد با ایجاد ترس و دلهره در تهدید شونده ایجاد کند. زمانی که تهدید شونده مالی در جرم زورگیری درگیر شود، به طور حتم از نظر روانی نیز ذهن او درگیر خواهد شد و حتی ممکن است که دچار مشکلات بسیاری در این زمینه شود. در این مورد، حتی اگر انگیزه از انجام این کار تفریح و سرگرمی باشد و یا حتی فرد به قصد جدی اقدام به این کار کند باید بداند که همین که عنصر روانی انجام شده است، دیگر مسئله این نیست که زورگیری و اخاذی صورت گرفته است یا خیر. بلکه باید دانست که انگیزه فرد تا چه حد بوده است که باعث نمی شود جرم به صورت کامل انجام گیرد. در این زمینه ممکن است که انگیزه فرد در کم کردن مجازاتش موثر باشد.

بنابراین در صورتی که عناصر قانونی، مادی و معنوی جرم زورگیری محقق گردد، جرم تحقق یافته و از نظر قانونی قابل اجرای مجازات خواهد بود.

مجازات جرم زورگیری

اگرچه زورگیری پدیده ای تازه و در عین حال رایج در میان مردم می باشد، اما فاقد قانون مستقل و محکم بوده و به منظور پیشگیری از آن و نیز تنبیه مرتکبین از سایر قوانین پیشین نظیر قانون مجازات اسلامی تبعیت می شود. بررسی های انجام شده در رابطه با این موضوع حاکی از آن است که تنها در یک مورد قانون گزار واژه اخاذی را در معنای زورگیری به کار برده است.

به موجب ماده 617 قانون مجازات اسلامی:

در صورتی که شخصی با استفاده از چاقو و یا هر گونه سلاح دیگربه تظاهر و قدرت نمایی بپردازد و یا این اشیاء را با هدف ایجاد مزاحمت برای سایرین و یا اخاذی و تهدید به کار بگیرد و یا با شخصی درگیر شود، در صورتی که از مصادیق محارب محسوب نگردد، محکوم به گذراندن 6 ماه تا دو سال زندان و تا 74 ضربه شلاق خواهد شد.

محارب

اگر شخصی به منظور ایجاد رعب و وحشت و با هدف سلب آزادی و امنیت سایر افراد جامعه، دست به هر نوع سلاح، چه گرم و چه سرد، ببرد، جزء محارب و مفسدین فی الارض محسوب می شود.

در صورتی که زورگیری با آزار جسمی فرد توسط مجرم همراه باشد، به موجب ماده 652 قانون مجازات اسلامی، مجرم محکوم به گذراندن 10 سال حبس و 74 ضربه شلاق خواهد شد. در صورتی که درگیری انجام شده با هدف اعمال زورگیری به قتل بینجامد، متهم محکوم به اعدام می گردد.

استناد قوه قضاییه به منظور اعدام آن دسته از زورگیرانی که با به کارگیری سلاح های سرد اقدام به زورگیری می نمایند، ماده 190 قانون مجازات اسلامی می باشد. بر اساس این قانون شرایط محاربه بر فردی که مرتکب این جرم شده است، جاری می گردد.

محاربه

محاربه جرمی است که غالبا به صورت علنی و روشن و نیز با انجام فعل مثبت نظیر اسلحه کشیدن و ایجاد رعب و وحشت در میان افراد جامعه انجام می شود و زمینه ایجاد اختلال در امنیت نظامی جامعه را تشدید می کند. این در حالی است که جرم فساد فی الارض در اکثر مواقع به صورت غیر علنی و با هدف ایجاد خلل در امنیت نظامی، امنیت فرهنگی، امنیت اقتصادی، انیت اجتماعی و همچنین امنیت سیاسی کشور محقق می گردد.

پیشنهاد طلایی

در صورتی که در رابطه با جرم زورگیری، تصادف ساختگی با هدف اخاذی و زورگیری و مجازات های هر کدام نیازمند مشاوره و راهنمایی های بیشتر هستید، سایت مشاوره و وکالت آنلاین با برخورداری از کادری مجرب آماده ارائه خدمت به شما خواهد بود!

 

مجازات کلاهبرداری اینترنتی چیست؟

کلاهبرداری اینترنتی کارت به کارت و شکایت از کلاهبرداری از حساب بانکی

امروزه جرایم رایانه ای یا سایبری یکی از انواع جرایمی هستند که به وفور ایجاد می شوند. در واقع میتوان گفت که همه اینها از برکات وجود تکنولوژی است که در کنار تمامی ویژگی های مثبتی که دارد اما باز هم برای عده ای مشکل ساز خواهد شد. عده زیادی از افراد اقدام به کلاهبرداری های مالی از طریق کپی کردن کارت بانکی با اسکیمر و یا حتی برداشت های اینترنتی کرده اند که در این حال ممکن است جرم کلاهبرداری حتی با انتقال وج از حساب فرد نیز همراه باشد. در این بین گفته می شود که مالباختگان می توانند از طریق بسیاری اقدام به شکایت کنند که در اینجا برای هریک از آن ها راه حلی را در اختیار شما قرار خواهیم داد. البته نخست میخواهیم شما را با مفهوم دقیق کلاهبرداری اینترنتی آشنا کنیم پس با ما همراه شوید!

کلاهبرداری کارت به کارت

کلاهبرداری کارت به کارت

کلاهبرداری اینترنتی چیست؟

شاید برای شما هم این سوال پیش بیاید که کلاهبرداری اینترنتی چیست و چگونه انجام می شود؟ شایع ترین کلاهبرداری های اینترنتی در این زمینه مربوط به کلاهبرداری هایی است که در کلاهبرداری هایی از طریق ارسال ایمیل های جعلی انجام می گیرد. کلاهبرداری اما همواره مستلزم این است که فرد بزهکار با فریب اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام به ایجاد و جعل عناوینی کند که منجر به یک کلاهبرداری دیگر شود. در شکل های سنتی اما معمولا فرد با عده ای ارتباط فیزیکی برقرار می کند اما زمانی که صحبت از کلاهبرداری اینترنتی به میان می آید همه چیز تغییر خواهد کرد.

اما اگر بخواهیم شما را با شیوه های جدید کلاهبرداری آشنا کنیم باید بگوییم که جایگاه اینترنت در زندگی امروزه باعث شده است که عده بسیاری به دنبال فریب اشخاص از طریق جرایم سایبری باشند که همان کلاهبرداری اینترنتی است. کلاهبرداری از طریق ایجاد و یا تغییر و دستکاری در داده های موجود در سیستم های رایانه ای انجام می گیرد که در نهایت هم منجر به ربودن اموال افراد خواهد شد.

کلاهبرداری اینترنتی

کلاهبرداری اینترنتی

 

اغلب برای اینکه بتوان به داده های نخستین در این زمینه دست برد باید از مهندسی اجتماعی استفاده کرد. گفته می شود که مهندسی اجتماعی در واقع شامل اقداماتی است که در این زمینه انجام می گیرد و فریب کارانه باعث می شود تا افراد بتوانند اطلاعات اشخاص دیگر را در دست داشته باشند و در نهایت هم این موضوع باعث می شود که کلاهبرداری اینترنتی صورت بگیرد. البته دسترسی های غیرمجاز در این زمینه نشان دهنده این است که مقدمه ای برای جرم ایجاد شده است. باید بدانید که در گذشته امکان و شکل سنتی برای کلاهبرداری وجود داشته است که در بسیاری از موارد از طریق افراد صورت می گرفته است و تردیدی هم در این بین وجود ندارد اما امروزه با پیشرفت تکنولوژی انواع بسیار بیشتری از کلاهبرداری اینترنتی را شاهد هستیم که شما را دچار مشکل خواهند کرد.

مجازات کلاهبرداری اینترنتی چیست؟

متاسفانه با توجه به اینکه امروزه اقداماتی نظیر کلاهبرداری اینترنتی بسیار بیشتر از گذشته رواج دارد میتوان گفت که قانون برای جرایم اینترنتی اما مجازاتی را در نظر نگرفته است که توسط این مجازات بتوان از تعدد جرم جلوگیری کرد. این قانون در واقع اینطور بیان می کند که مجازات برای کلاهبرداری اینترنتی از یک سال در نظر گرفته شده است اما حداکثر آن در گذشته هفت سال بوده که امروزه به پنج سال تغییر یافته است.

در این مورد البته مجازات نقدی هم در نظر گرفته شده که قانون تشدید مجازات برای مرتکبین ارتشا اینطور می گوید که اختلاس، کلاهبرداری و همچنین کلاهبرداری های نقدی باید با مال حاصل از جرم یکی باشد که در هر صورت مجرمی که کلاهبرداری اینترنتی را انجام داده است ملزم به پرداخت آن خواهد بود. قانون جرائم رایانه ای اما این میزان را بین بیست میلیون ریال تا صد میلیون ریال در نظر گرفته است که برای کلاهبرداری های اینترنتی در نظر گرفته شده اند و قاضی را نیز در حکم آن محتار دانسته اند. درست است که گفته می شود منتقدین حبس برای مجرمین کلاهبرداری اینترنتی بر این باور هستند که در بسیاری از موارد، حتی زندان هم نمیتواند این افراد را اصلاح کند و به محض اینکه به جماعت بازگردند مجدد این کار را تکرار خواهند کرد اما اینطور گفته می شود که کاهش جزای نقدی با توجه به اینکه انواع کلاهبرداری اینترنتی در ایران رو به افزایش است کار صحیحی نبوده است.

مجازات کلاهبرداری اینترنتی چیست؟

مجازات کلاهبرداری اینترنتی چیست؟

 

کلاهبرداری اینترنتی در ایران چگونه است؟

در این بخش میخواهیم شما را انواع و اقسام کلاهبرداری اینترنتی در ایران آشنا کنیم پس با ما همراه شوید. البته شما باید زمانی که با هریک از این کلاهبرداری های رو به رو شدید به طور حتم با پلیس فتا تماس بگیرید که البته منجر خواهد شد که شما بتوانید از کلاهبرداری های بیشتر در این زمینه جلوگیری کنید.

اولین نوع از کلاهبرداری اینترنتی در ایران در واقع شامل فروش اقلام و همچنین ارائه خدماتی خواهد شد که به نسبت جاهای دیگر بسیار ارزان تر هستند. گفته می شود که در این بخش معمولا هدف این است که افراد از این طریق وسوسه شوند تا خرید را انجام دهند. این خدمات میتواند شامل یک تور مسافرتی باشد و بعضا حتی شامل پوشاک است. دقت داشته باشید که در این روش، مجرمی که اقدام به کلاهبرداری اینترنتی می کند، دارای سایت های فروشگاهی غیرمعتبر نیز هست که البته در آنها درگاه هایی برای پرداخت وجود دارند که کاملا معتبر هستند و پول شما را یک راست به حساب فرد خاطی خواهند ریخت. متاسفانه یکی از دلایلی که افراد بعضا به این بخش ها پول پرداخت می کنند همین درگاه های بانکی هستند.

دومین روش در کلاهبرداری های اینترنتی افرادی هستند که برای کمک و خیریه ایجاد می شوند. این افراد در واقع در قالب پوشش های امور خیریه مانند سیل و یا زلزله اقدام به ارائه شماره حساب هایی خواهند کرد که تمامی پول آن ها مستقیما در جیب خودشان خواهد رفت. این افراد سپس پول های افراد را سرقت می کنند و تمام!

سومین روش در کلاهبرداری اینترنتی اما روشی است که به وفور آن را دیده اید. بدون شک برای شما هم پیش آمده است که اس ام اسی را دیده اید که در آن خبر از برنده شدن شما در یک قرعه کشی داده اند. میتوان گفت که در این بخش برنده شدن شما تنها بهانه ای است برای اینکه شما را به پای دستگاه های خودپرداز بکشانند و اطلاعات شما را ذخیره کنند تا بتوانند حسابتان را خالی کنند!

کلاهبرداری اینترنتی در ایران چگونه است؟

کلاهبرداری اینترنتی در ایران چگونه است؟

 

در چهارمین روش، زمانی که شما به یک منبع اینترنت نامحدود، عمومی و رایگان متصل خواهید شد ایجاد می شود. در این بین ممکن است که اطلاعات شما توسط رایانه ها ثبت شود و اینجاست که آغاز ماجرای کلاهبرداری اینترنتی کلید خواهد خورد!

قطعا می توان شیوه های بسیاری را به جز موارد بالا برای کلاهبرداری اینترنتی نام برد که البته صرفا برای اموری هستند که امروزه رایج هستند اما با توجه به اینکه این شیوه ها به صورت روزانه در حال تغییر اند، بهترین کاری که میتوانید برای جلوگیری از کلاهبرداری اینترنتی انجام دهید این است که هوشیاری خود را در این زمینه انجام دهید و همچنین آگاهی های عمومی را نیز نسبت به جرائم سایبری بدانید.

انگیزه از کلاهبرداری اینترنتی چیست؟

آنچه که باید بدانید این است که کلاهبرداری اینترنتی نیز مانند سایر جرائم دیگر نیاز به انگیزه های قوی ندارد و مانند همیشه پای پول در میان است! عده بسیاری در این زمینه به دنبال این هستند که یک شبه به ثروت های هنگفت دست پیدا کنند و اینجاست که انتقام جویی افراد نیز رنگ می بازد چرا که پول حرف اول را میزند!

چگونه میتوانید از کلاهبرداری اینترنتی شکایت کنید؟

نکته جالب این است که شما هم میتوانید از کلاهبرداری اینترنتی شکایت کنید و البته دقت داشته باشید که باید مانند تمامی جرایم سایبری دیگر به پلیس فتا مراجعه کنید تا در نهایت در دادگاه ها علیه افرادی که باید بتوانید پیگیری های لازم را انجام دهید. در این زمینه، حضور یک وکیل که به تمامی نکات در این زمینه آشنا باشد به شما کمک خواهد کرد که بتوانید شکایت خود را راحت تر انجام دهید.

چگونه میتوان از کلاهبرداری اینترنتی شکایت کرد؟

شاید بهترین بخش در زمینه کلاهبرداری اینترنتی این باشد که شما میتوانید به آسانی از این نوع کلاهبرداری ها جلوگیری کنید. عده بسیاری در این زمینه قربانی شده اند چرا که به طور مستقیم با فرد کلاهبردار روبرو نمی شوند و همین هم باعث می شود که نتوانند شکایت خود را پیگیری کنند. البته این جرائم در مدت زمان های کوتاه کشف و ضبط خواهد شد و فناوری هایی که در این زمینه انجام گرفته است نیز خبر از همین کار دارند.

بنابراین، همیشه پیشگیری بهتر از درمان است و بهتر است که شما هم به طور حتم به دنبال راهی برای جلوگیری از کلاهبرداری اینترنتی باشید. در این حال باید نکات زیر را به طور حتم رعایت کنید:

  • اولین کاری که میتوانید در زمینه جلوگیری از کلاهبرداری اینترنتی انجام دهید این است که اگر صاحب یک کسب و کار هستید، امنیت سایت خود را تامین کنید تا آن را از هک شدن نجات دهید. برای این کار میتوانید از فایروال ها، آنتی ویروس ها و همچنین آنتی اسکم ها استفاده کنید. در نهایت هم باید کلیه نرم افزارهای مربوطه را به روز رسانی کنید تا بتوانید امنیت را ایجاد کنید.
  • از کلمه های عبوری استفاده کنید که حداقل هشت بخش دارند و آن ها را نیز مرتبا تغییر دهید تا بتوانید شبکه خود را ایمن کنید.
چگونه میتوان از کلاهبرداری اینترنتی شکایت کرد؟

چگونه میتوان از کلاهبرداری اینترنتی شکایت کرد؟

 

  • یکی از عمده راه هایی که توسط آن کلاهبرداری اینترنتی صورت می گیرد استفاده از شبکه اینترنت غیر ایمن است. شما زمانی که بتوانید اینترنت خود را ایمن کنید، در واقع راهی که برای ورود این افراد به شبکه شما وجود داشته است را بسته اید و اینجاست که میتوانید با خیال راحت کار خود را انجام دهید.
  • بهتر است که همواره سوابق افرادی که برای شما کار می کنند را چک کنید. نه اینکه بخواهیم شما را به همه بدبین کنیم اما در واقع نکاتی که در این بخش وجود دارد از سایرین مهم تر است. بعضا برخی از افراد با گواهی های جعلی وارد شرکت کار شما خواهند شد تا بتوانند شما را دچار مشکل کنند. البته که باید بتوانید آنقدر به کارمندان خود اعتبار داشته باشید که رمزهای خود را در اختیار آنها قرار دهید پس در انتخاب خود دقت کنید!
  • همواره باید از تمامی داده های خود پشتیبان تهیه کنید. این کار ضمن اینکه امنیت شما را ایجاد خواهند کرد باعث می شود تا در صورتی که نیاز به تغییر چیزی داشتید بتوانید به سرعت آن را انجام دهید و دچار مشکل نخواهید شد.
  • در نهایت هم میتوانید از فردی کمک بگیرید که امنیت شبکه شما را تامین می کنند. این افراد معمولا در این زمینه تحصیل کرده اند و به شما اجازه خواهند داد که به آسانی این کار را انجام دهید و دیگر نگران هک شدن یا کلاهبرداری اینترنتی نباشید.

چه نکاتی را باید برای جلوگیری از کلاهبرداری اینترنتی انجام دهید؟

علاوه بر راه هایی که ذکر شد، شما میتوانید از نرم افزارهای محافظت کننده استفاده کنید. همچنین بهتر است که در تعاملات خود اگر از شبکه های اجتماعی استفاده می کند از به اشتراک گذاشتن اطلاعات عمومی خود جلوگیری کنید. از اینترنت های ایمن استفاده کنید که در واقع در این زمینه تایید شده هستند. اگر میخواهید خرید اینترنتی را انجام دهید به طور حتم به سایت مورد نظر دقت کنید چرا که این سایت باید ایمن باشد تا شما بتوانید خریدی آسان و مطمئن داشته باشید. اگر ایمیل هایی ناشناس برای شما فرستاده شده است، به طور حتم آن ها را باز نکنید و یا اگر باز کردید فایل های ضمیمه ای را استفاده نکنید. این فایل های ضمیمه ای معمولا دارای ویروس هایی هستند که سیستم شما را هم خواهند کرد.

کلاهبرداری اینترنتی

کلاهبرداری اینترنتی

 

در نهایت، با توجه به اینکه امروزه کلاهبرداری اینترنتی رو به افزایش است اما باز هم شما باید به آن دقت کنید تا بتوانید خود را از دام افراد سودجو دور کنید. اگر چنین اتفاقی برای شما رخ داد، به یک وکیل مراجعه کنید تا در نهایت آرامش شما را در این زمینه یاری کند. دقت داشته باشید که تمامی افراد در این زمینه اطلاعات کافی ندارند پس اطلاعات خود را در اختیار همگان قرار ندهید.

جرم صدور چک بلامحل

کلاهبرداری با چک و سفته دیگری!

گفته می شود که در جهان امروز با توجه به اینکه کلاهبرداری های اینترنتی رو به افزایش است اما همچنان هم عده ای به دنبال کلاهبرداری های سنتی هستند. اما این به چه معناست؟ آیا می توان کلاهبرداری را هم مانند بخش های دیگر به دو بخش سنتی و مدرن تقسیم بندی کرد؟

اگر بخواهیم دقیق تر این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم باید بگوییم که بله، در واقع امروزه عده بسیاری از افراد به دنبال کلاهبرداری هایی هستند که به آنها کلاهبرداری اینترنتی گفته می شود. این افراد در واقع با استفاده از کارت های عابر بانک افراد دیگر و حتی هک آن ها اقدام به خالی کردن حساب های دیگران می کنند و این کاری است که حتی اگر شما هیچ اقدامی هم در این زمینه انجام ندهید و با غفلت شما انجام خواهد شد.

امروزه یکی از شایع تریم روش های پرداختی در بین مردم استفاده از چک است که به عنوان یکی از رایج ترین روش های پرداختی به شمار می آید. در عمل میتوان گفت که عده بسیاری زمانی که از چک استفاده می کنند ممکن است که با یک حساب خالی مواجه شوند که البته در این بخش باید به عنوان طرح شکایت مسئله را به دادگاه ببرند و در اکثریت موارد هم باید اقدام به بازگشت وجه خود از این طریق کنند در غیر این صورت نمی توانند پول خود را پس بگیرند.

کلاهبرداری با چک

کلاهبرداری با چک

استفاده از چک در چه صورتی کلاهبرداری است؟

گفته می شود که صدور یک چک بلامحل یا چکی که نتوان آن را پاس کرد به طور حتم یکی از جرایم کلاهبرداری به شمار نخواهد آمد. همه افرادی که اقدام به خرید و فروش با چک می کنند در واقع به دنبال این نیستند که چک خود را پاس نکنند بلکه عده ای از افراد در این زمینه اقدام به کلاهبرداری می کنند که میتوان آن را جرم نامید.

زمانی میتوان گفت که صدور چک در واقع کلاهبرداری نامیده می شود که صادر کننده آن به نحوه آن را صادر کند که فرد نتواند آن را دریافت کنید و در واقع از سوی بانک قابل پرداخت نباشد. عمل این فرد در این بخش مصداق بارز کلاهبرداری است و به طور حتم شامل مجازات خواهد شد. زیرا زمانی که یک فرد به دنبال صادر کردن یک چک است، در واقع باید تمامی این نکات را درنظر گرفته باشد که معادل با آن وجه باید در حساب خود پول داشته باشد تا بتواند آن را به صورت نقدی و یا اعتباری در اختیار فرد قرار دهد. از طرف دیگر هم میتوان گفت که نباید تمامی و یا حتی قسمتی از وجه را از بانک خارج کرد به صورتی که فرد نتواند چک خود را پاس کنید و اعتبار آن از بین برود. گاهی اوقات هم ممکن است که عدم مطابقت امضا و همچنین قلم خوردگی در این بخش باعث شود که افراد از بازپرداخت آن ها خودداری کنند و در واقع این بدین معناست که ممکن است کلاهبرداری در این زمینه صورت گرفته باشد.

آیا صدور چک بدون درج مبلغ کلاهبرداری است؟

گفته می شود که صدور چک بدون داشتن مبلغ مندرج هم از جمله موارد کلاهبرداری به شمار می آید. حتی اگر شما به دلیل خارج کردن وجهی در این زمینه اقدام به صادر کردن آن چک کرده باشید و یا صدور دستور عدم پرداخت وجه آن به بانک را در نظر داشته باشید باز هم ممکن است که همچنان تصوراتی در این زمینه منوط به کلاهبرداری وجود دارد.

صدور چک بدون درج مبلغ

صدور چک بدون درج مبلغ

در ماده 1 قانون تشدید مجازات ارتشا و اختلاس گفته می شود که تفاوتی ندارند که چک برای صادر شدن تایید شده باشد و یا کارهای دیگر بلکه صدور چک بلامحل در واقع مصداق بارز کلاهبرداری است که بنا به دلایل مختلفی باید آن را مورد بررسی قرار داد. البته این قانون همچنان هم مجازات خاصی در این بخش دارد و به دلیل اینکه صدور این چک ممکن است که به دلایل دیگری باشد و عدم موجودی ممکن است از قصد نباشد همچنان هم گفته می شود نقشه در هر دو اما بردن مال است. البته در جرم کلاهبرداری یک سری اسباب و عوامل خارجی هم وجود دارند که مبتنی بر حیله گری و تقلب این کار را انجام می دهند.

وضعیت چک های بی محل چگونه است؟

گفته می شود که در قانون صدور چک که در سال 1355 تصویب شده است، مواردی پیش بینی شده که اگر تحت آن چکی صادر می شود قابلیت تعقیب جزایی را خواهد داشت. حتی اگر چک بی محل دارای وعده باشد به عنوان یک حربه موثر در این زمینه شناخته خواهد که برای سواستفاده از این چک ها و کلاهبرداری است. بدیهی است که در این صورت اگر شاکی با توجه با حق و حقوق خود اقدام به بازگرداندن وجه خود کند یک عمل کلاهبرداری صورت گرفته است. التبه اگرچه چک از نوع تضمینی، وعده دار، سفید امضا و یا غیره باشد، به هر علتی فاقد هرگونه جنبه کیفری خواهد بود و از لحاظ قضایی هم میتوان گفت که چک مذکور را نمی توان دلیلی بر کلاهبرداری دانست و حربه تعقیب قضایی در مورد آن قابل اجرا نخواهد بود.

چک های بی محل

چک های بی محل

این در حالی است که این مشکلات همچنان پابرجاست که اگر بخواهیم بر اساس قانون تشدید کلاهبرداری اقدام کنیم یک طرح دعاوی در این زمینه وجود ندارد. اگرچه گفته می شود که با توجه به قوانین صدور چک در سال 1372 گفته می شود که ماده 12 این قانون حذف شده است اما در عین حال اگر وضع کسانی که قبل از تصویب قانون اصلاحی سال 1372 چکهای بلامحل را در درست دارند همچنان با صدور قانون چک مصوب 1355 نمی توانند در این زمینه اقدامی انجام دهند.

آیا جرم صدور چک بلامحل قابل گذشت است؟

گفته می شود که جرمی که در این بخش صورت گرفته است میتواند در زمره گروه قابل گذشت قرار گیرد. البته این در حالی است که اگر جرم کلاهبرداری صورت گرفته باشد غیرقابل گذشت است. به این ترتیب ممکن است که فرد در صورت نیاز مجبور به برداشت مبلغی از حساب خود شده باشد که البته در این حالی است که واقعا از روی قصد عدم پاس کردن چک این کار انجام نشده باشد. بعضا هم ممکن است که متهم تحت یک سری شرایط خاص، شاکی خود را اغوا کرده باشد و یا به نوعی او را تحت فشار قرار داده باشد که به هر وسیله ای میتوان گفت که موفق شده رضایت شاکی را دریافت کند که در این صورت بر خلاف قانون گذاری هایی که در این زمینه انجام گرفته است لزوم مجازات ایجاب می کند که اشخاص کلاهبردار به عنوان انجام جرم عمومی و علیرغم ارتکاب جرم کلاهبرداری بتوانند در زیر سایه امن قانون از مجازات کلاهبرداری مصون باشند.

جرم صدور چک بلامحل

جرم صدور چک بلامحل

مجازات چک بلامحل با کلاهبرداری چه تفاوتی دارد؟

میزان مجازاتی که در زمینه صدور چک بلامحل وجود دارد به طور حتم بسیار کمتر از مجازاتی خواهد بود که در کلاهبرداری انتظار فرد را خواهد کشید. در مجازات چک بی محل در واقع فرد بین 6 ماه تا دوسال به حبس محکوم خواهد شد و این در حالی است که میتواند جریمه خود را معادل با مبلغی که مشخص شده است پرداخت کند. این در صورتی است که مجازات کلاهبرداری در واقع بین یک تا هفت سال خواهد بود و پرداخت جزای نقدی هم معادل با مالی است که اخذ شده است.

کلاهبرداری با سفته

هم اکنون که شما را با کلاهبرداری با چک و همچنین موارد رفع آن آشنا کردیم نوبت به این میرسد که کلاهبرداری با سفته را نیز توضیح دهیم. البته کلاهبرداری با سفته هم از جمله بخش هایی است که امروزه به وفور انجام می شود. دقت داشته باشید که اگر شما جز آن دسته کسانی هستید که در دام این کلاهبرداری افتاده اید میتوانید با مشورت با یک وکیل حاذق در این زمینه رفع اتهام کنید و در واقع این کار برای شما سخت هم نخواهد بود.

 

کلاهبرداری با سفته

کلاهبرداری با سفته

آیا کلاهبرداری با سفته امکان پذیر است؟

بله. با توجه به اینکه سفته هم دارای امضاست، اگر فردی که سفته را امضا کرده است یک شخص حقیقی یا حقوقی باشد در واقع در برابر سفته مسئولیت تضامنی خواهد داشت. یعنی در صورت بروز هرگونه مشکل فرد میتواند این سفته ها را به اجرا بگذارد. پرداخت سفته را می توان تضمین کرد. این تضمین در واقع با توجه به این انجام می شود که سفته هم همچنان یک وجه نقد است.

در نهایت هم میتوان گفت که مجازات بسیاری در این زمینه برای افراد ایجاد شده است که از جمله آنها میتوان به پرداخت اصل پول و حتی پرداخت جریمه اشاره کرد. این مقدار شاید در نظر عده بسیاری کم باشد اما آنچه که باید بدانید این است که اگر شما هم بخواهید اقدام به اخذ پولی از جانب کلاهبرداری از سفته کنید، در نهایت در سایه سار قانون به سزای خود خواهید رسید و علاوه بر پرداخت اصل پول مجبور خواهید شد که مبلغی را نیز به عنوان مجازات پرداخت کنید و حتی ممکن است که با مجازات های دیگری مانند حبس در این زمینه رو به رو شوید. شما میتوانید با یک وکیل حاذق در این زمینه مشورت کنید تا اگر در دام این مشکلات افتادید، بتوانید به آسانی از آن رهایی یابید.